Mezinárodní soutěž odborných dovedností v elektrotechnice

Mezinárodní soutěž odborných dovedností v elektrotechnice

Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj klíčových i odborných kompetencí studentů a porovnání výsledků vzdělávání studentů podobných studijních oborů v zemích Evropské unie. Teoretická část byla zpracována formou testů z učiva odborných předmětů. Studenti využívali výpočetní techniku a výsledky testů vyhodnotil počítač.

 Testování studentů probíhalo ve dvou fázích:

 1.fáze – školní kola soutěže – testováni byli žáci obou škol současně ve škole, kde se vzdělávají. Testy školních kol byly shodné.

 

Testy byly vyhodnoceny počítačem a výsledky testů sloužily k:

  1. a)    autoevaluaci příslušné školy,
  2. b)    výběru žáků pro účast ve finále elektrotechnické soutěže.

2. fáze – finále soutěže –  žáci s nejlepšími výsledky školních kol se zúčastnili ve dnech 2. – 24. 11. 2010 testování ve VOŠ a SŠSE v Praze.

 

 FINÁLE

 Teoretická část 22. 11. 2010:

 

Testy připravila učitelka VOŠ a SŠSE po dohodě s učiteli SOŠE.

Testy byly vyhodnoceny počítačem a výsledky budou sloužit k prověření:

 

  1. a)    teoretické odborné připravenosti žáků,
  2. b)    schopnosti využívat při řešení problémů matematických postupů,
  3. c)     schopnosti využívat informační technologie.

VT    tymSK

Testy byly zaměřeny na učivo předmětů Základy elektrotechniky, Elektronika, Elektrická měření a Číslicová technika.

Testy byly časově omezeny.

 

K testování byla využita jednoduchá profesionální aplikace eFront, sloužící ke vzdělávacím účelům menších skupin.

 

 

Praktická část 23. – 24. 11. 2010:

Praktická část probíhala v dílnách VOŠ a SŠSE s hodinovou dotací 2 x 5 hodin.

Praktickou úlohu připravili učitelé odborného vyučování  VOŠ a SŠSE.

Studenti podle zadání zhotovili výrobek, který proměřili, propočítali základní parametry obvodu a vypracovali zápis.

 

Práce hodnotili učitelé odborných předmětů ze SOŠE Bratislava a učitelé praktického vyučování

VOŠ a SŠSE.

diplom vyhra

Vítěz soutěže – Václav Pokorný – VOŠ a SŠSE.