Soutěž odborných dovedností 2016

Soutěž odborných dovedností 2016

Obor Mechanik elektrotechnik

Pořadatel: SPŠ škola elektrotechnická a VOŠ  PARDUBICE

Termín konání: 23. a 24.2.2016

Soutěže se účastnili žáci třetích ročníků výše uvedeného oboru z regionu bývalého Východočeského kraje a hosté z ostatních krajů. Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 10 družstev: 5 družstev z východních Čech, 2 družstva z Prahy a 3 družstva z Moravy. Pro nemoc se nemohlo zúčastnit pražské družstvo. Každý soutěžící musel dle osazovacího plánu (technologického postupu) sestavit a oživit elektronické digitální stopky, vyrobit hliníkový chladič, provést předepsaná měření na reproduktorové výhybce s grafickými výsledky a vypracovat teoretický odborný test. Účastníci soutěže si ověřili své znalosti a dovednosti v dynamicky se rozvíjejícím oboru a porovnali své dovednosti se studenty stejných oborů z jiných škol elektrotechnického zaměření.

Vyhodnocení soutěže proběhlo ve dvou kategoriích, v kategorii družstev (škol) a jednotlivců.
Nejlepším jednotlivcem se stal Filip Jindra z VOŠ a SŠSE Praha 9 a nejlepším družstvem pak bylo družstvo ze SPŠE a IT Brno, Purkyňova.

 IMG_9795     IMG_9796

Obor  Elektrikář – slaboproud a Mechanik elektronických zařízení

Pořadatel: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910

Termín konání: 1. a 2.3.2016

Soutěže se zúčastnilo 12 družstev z renomovaných škol z téměř celé České republiky.  V jednotlivcích obsadil Ondřej Menčík 1. místo a  nominoval se do finále Českých ručiček v Brně. Gratulujeme!