Schola Pragensis 2019

Schola Pragensis 2019

S velkým potěšením oznamujeme,
že studentka 4.ročníku Karolína Holomková
zvítězila v celostátní výtvarné soutěži o nejlepší plakát pro
výstavu škol Schola Pragensis 2019 a že byla pověřena přípravou všech
polygrafických propagačních materiálů pro tuto výstavu.
Bc. Kamil Voděra, vedoucí práce