Třídní schůzky 14.11.2019

Srdečně vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 14.11.2019 od 17 hodin v budově školy.

Po ukončení třídních schůzek budou následovat konzultace s jednotlivými učiteli.

Rozpis třídních schůzek 14.11.2019
třída 17,00 – 17,30 17,30 – 18,00
DN 1
DN 2
konzultace konzultace
ZT 1
ME 1
Adéla Pásková
učebna č. 309, 3.patro
konzultace
SE 2
ME 2
Mgr. Kateřina Tureková
učebna č. 110, 1. patro
konzultace
ME 3
SE 3
Mgr. Falta
učebna č. 101, 1.patro
konzultace
ME 4
SE 4
konzultace Mgr. Sedláčková
učebna č. 403, 4.patro
MT 1 Bc. Jakub Tomeš, DiS.
učebna č. 13, přízemí
konzultace
MT2 Mgr. Jana Moravcová
učebna č. 203, přízemí
konzultace
MT 3 Mgr. Jiří Hodal
učebna č. 303, 3.patro
konzultace
MT 4 Mgr. Kateřina Rumlová
učebna č.202, 2.patro
konzultace
IT 1A Jiří Stibor
učebna č. 210, 2.patro
konzultace
IT 1B Mgr. Viktor Beseda
učebna č. 112, 1.patro
konzultace
ZT 2A Mgr. Martina Sedláčková
učebna 403, 4.patro
konzultace
ZT 2B Ing. Stanislav Jadrný
učebna 302, 3.patro
konzultace
ZT 3 Bc. Pavel Zeman, DiS.
učebna č. 304, 3.patro
konzultace
ZT 4 Mgr. Dana Kořínková
učebna 401, 4.patro
konzultace
MZ 1 Bc. Stanislav Šafránek
učebna 404, 4. patro
konzultace
MZ 2 PhDr. Lukáš Lebduška
učebna č.209, 2.patro
konzultace
MZ 3 Ing. Zdeněk Kovář
učebna č. 204, 2.patro
konzultace

 

Umístění učitelů – schůzka se třídou a konzultace 14.11.2019
učitel 17.00-17.30 18.00 – 18.30
Mgr. Anclin kabinet 111, 1.patro kabinet 111, 1.patro
Mgr. Beseda s IT1B uč. 112, 1.patro učebna 112, 1.patro
Mgr. Coufal M. informace u třídních učitelů
Mgr. Coufal V. kabinet 111, 1.patro kabinet 111, 1.patro
Mgr. Čepek kabinet 12, přízemí kabinet 12, přízemí
Ing. Dvořáková kabinet 206, 2.patro kabinet 206, 2.patro
Ing. Egrt kabinet 301, 3.patro kabinet 301, 3.patro
Mgr. Falta s ME3+SE3 uč.101, 1.patro učebna 101, 1.patro
Mgr. Frýbert informace u třídních učitelů
Mgr. Hodal s MT3, učebna 303, 3.patro učebna 303, 3.patro
Ing. Holinka kabinet 301, 3. patro kabinet 301, 3. patro
Ing. Jadrný s ZT2B, učebna 302, 3.patro učebna 302, 3.patro
Mgr. Janík kabinet 408, 4.patro kabinet 408, 4.patro
Mgr. Kárász kabinet 402, 4.patro kabinet 402, 4.patro
PhDr. Kašparová kabinet 408, 4. patro kabinet 408, 4. patro
Mgr. Kocychová učebna 310, 3.patro učebna 310, 3.patro
Mgr. Kolmanová kancelář 3, přízemí kancelář 3, přízemí
Mgr. Kořínková s ZT4 uč.401, 4. patro učebna 401, 4. patro
Ing. Kovář s MZ3, uč. 204, 2. patro učebna 204, 2.patro
PhDr. Lebduška s MZ2 uč. 209, 2.patro učebna 209, 2.patro
Ing. Mareš laboratoř 307, 3. patro laboratoř 307, 3. patro
Ing. Mašín kabinet 311, 3.patro kabinet 311, 3.patro
Ing. Matějka učebna 207, 2. patro učebna 207, 2. patro
Mgr. Moravcová s MT2 , uč.113, 1.patro učebna 113, 1. patro
D. Pasini učebna 208, 2.patro učebna 208, 2.patro
A. Pásková s ME1+ZT1 uč. 309, 3.patro učebna 309, 3.patro
Mgr. Pazderová učebna 208, 2.patro učebna 208, 2.patro
M. Procházka učebna 14, přízemí učebna 14, přízemí
Mgr. Rumlová s MT4 uč.202, 2.patro kancelář 211, 2. patro
Z. Rygl kabinet 12, přízemí kabinet 12, přízemí
Ing. Sedláček kabinet 311, 3.patro kabinet 311, 3.patro
Mgr. Sedláčková s ZT2A, uč.403, 4.patro s ME4+SE4 uč. 403, 4. patro
V. Schoř učebna 210, 2.patro učebna 210, 2.patro
Mgr. Schuster informace u třídních učitelů
J. Stibor s IT1A uč. 210, 2.patro učebna 210, 2.patro
Bc. Šafránek s MZ1 uč.404, 4.patro učebna 404, 4.patro
Mgr. Šubrtová kabinet 408, 4. patro kabinet 408, 4. patro
P. Tatar kabinet 301, 3.patro kabinet 301, 3.patro
Bc. Tomeš s MT1 uč.13, přízemí učebna 13, přízemí
Mgr. Tureková s ME2+SE2 uč.110, 1.patro učebna 110, 1. patro
Bc. Voděra učebna 14, přízemí učebna 14, přízemí
Bc. Zeman s ZT3 učebna 304, 3.patro učebna 304, 3.patro
učitelé OV a PRX individuální konzultace od 17.00
M. Štygler učebna 509
K. Tvardek učebna 15, přízemí
Mgr. Tuška učebna 513
Bc. Voborný učebna 508
R. Vosmík učebna 501
J. Tuška učebna 16, přízemí
učebny 501 – 513 ve vedlejší budově přes dvůr
průchod přes učebny v přízemí