Odevzdávání klauzurních prací

Vážené studentky, vážení studenti

přeji vám všem krásné dny a hlavně pevné zdraví.

Vzhledem k současné situaci a prodloužení nouzového stavu ruším stávající termín odevzdání klauzurní práce (14.4.2020) a sděluji následující:

1)  Protože se práce odevzdává také v papírové podobě, stanovuji poslední možnost odevzdání podkladů pro obhajobu klauzurní práce do pátku 15.5.2020 do 12.00 hod. na studijním oddělení školy. Zde bude práce označena a následně předána příslušnému vyučujícímu.

Upozorňuji, že nejméně do konce dubna 2020 bude studijní oddělení otevřeno pouze v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hod.

Odevzdání práce v jiných dnech je možné pouze po předchozí dohodě.

2)  Budete-li mít problém se zvládnutím tématu klauzurní práce z důvodu uzavření školy a nedostupnosti přístrojů či pomůcek, máte možnost do 30.4. požádat příslušného vyučujícího o změnu v zadání.

Klauzurní práce studentů 4.ročníku bude obhajována do týdne po otevření školy, termíny obhajob klauzurních prací studentů nižších ročníků budou zveřejněny.

M. Davídková