Obhajoby klauzurních prací

Třída MT3 bude obhajovat klauzurní práce ve dnech 11.6. a 12.6.

Třída MT2 bude obhajovat klauzurní práce ve dnech 15.6. a 16.6.

Obhajoby budou probíhat v konferenčním sále školy.

Sledujte prosím Bakaláře, kde budou upřesněny časy, ve kterých se máte dostavit.