Seznam přijatých uchazečů 82-41-M/17 Multimediální tvorba na školní rok 2021/2022 v prvním kole přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání s talentovou zkouškou 82-41-M/17 Multimediální tvorba na školní rok 2021/2022 v prvním kole přijímacího řízení.  

V souladu s ustanovením § 62 odst. 5 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky Praha 9, Novovysočanská 280/48, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 který obsahuje:

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.
  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

 

1. mut21126
                      počet získaných bodů 72
2. mut21101
3. mut21114
4. mut21105
5. mut21108
6. mut21110
7. mut21138
8. mut21125
9. mut21139
10. mut21104
11. mut21120
12. mut21137
13. mut21124
14. mut21133
15. mut21136
16. mut21121
17. mut21111
18. mut21112
19. mut21122
20. mut21127
21. mut21117
22. mut21107
23. mut21113
24. mut21132
25. mut21140
26. mut21102
27. mut21141
28. mut21142
29. mut21115
30. mut21119
                      počet získaných bodů 56

Seznam nepřijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly

mut21129 – nepřijat/a
mut21131 – nepřijat/a
mut21145 – nepřijat/a
mut21123 – nepřijat/a
mut21116 – nepřijat/a
mut21106 – nepřijat/a
mut21146 – nepřijat/a
mut21118 – nepřijat/a
mut21148 – nepřijat/a
mut21130 – nepřijat/a
mut21144 – nepřijat/a
mut21100 – nepřijat/a
mut21128 – nepřijat/a
mut21143 – nepřijat/a
mut21149 – nepřijat/a
mut21109 – nepřijat/a
mut21103 – vyřazen/a
mut21134 – vyřazen/a
mut21135 – vyřazen/a

 

  1. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

5. února 2021

  1. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

    Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

    Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

                                                                                   Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. v.r.
                                                                                               ředitelka VOŠIS a SŠEMI