2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
Praha 9, Novovysočanská 280/48
Ředitelka VOŠIS a SŠEMI vyhlašuje dne 9.6.2021 z důvodu doplnění kapacity 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro následující obory:

Kód a název oboru počet volných míst
Čtyřleté maturitní obory:
26-41-M/01 Elektrotechnika 0
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 0
Dvouletý nástavbový obor s maturitní zkouškou:
68-42-L/51 Bezpečnostní služby 3
Tříletý obor s výučním listem:
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 6

Termín odevzdání přihlášek je do 16. června 2021