ZRUŠENO: Třídní schůzky 18.11.2021 od 17:00

Vážení rodiče,

s lítostí sděluji, že z důvodu velmi nepříznivé epidemiologické situace a dramatického nárůstu počtu pozitivně testovaných RUŠÍM zítřejší třídní schůzky, které se měly uskutečnit prezenční formou.

Prosím sledujte Bakaláře, budete informováni o dalším postupu a způsobu předání informací a to jak ze strany vedení školy, tak i od třídních učitelů.

Přeji pevné zdraví a pevné nervy při zvládání této komplikované situace

Marcela Davídková