Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání s talentovou zkouškou 82-41-M/17 Multimediální tvorba na školní rok 2022/2023 v prvním kole přijímacího řízení.  

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání s talentovou zkouškou 82-41-M/17 Multimediální tvorba na školní rok 2022/2023 v prvním kole přijímacího řízení.  

V souladu s ustanovením § 62 odst. 5 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky Praha 9, Novovysočanská 280/48, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 který obsahuje:

 

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
  3. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.

 

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

 

mut22102                    počet bodů: 73,721                           
mut22146
mut22126
mut22128
mut22139
mut22160
mut22111
mut22107
mut22163
mut22109
mut22123
mut22154
mut22153
mut22144
mut22138
mut22110
mut22161
mut22156
mut22133
mut22122
mut22114
mut22116
mut22169
mut22141
mut22106
mut22119
mut22174
mut22140
mut22158
mut22168                     počet bodů: 62,446                           

Seznam nepřijatých uchazečů pod přidělenými registračními čísly

mut22177
mut22142
mut22137
mut22171
mut22136
mut22162
mut22182
mut22121
mut22115
mut22100
mut22151
mut22129
mut22120
mut22130
mut22180
mut22175
mut22135
mut22104
mut22183
mut22164
mut22131
mut22185
mut22118
mut22147
mut22125
mut22178
mut22188
mut22173
mut22159
mut22165
mut22124
mut22186
mut22127
mut22187
mut22179
mut22108
mut22176
mut22117
mut22166
mut22101
mut22152
mut22134
mut22155
mut22132
mut22172
mut22105
mut22167
mut22112
mut22113
mut22157
mut22170
mut22103
mut22184

Seznam vyřazených uchazečů pod registračními čísly

mut22181
mut22148
mut22149
mut22143
mut22145
mut22150

 

  1. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

            5. únor 2022

  1. Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

 

    Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

    Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

 Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. v.r.

 ředitelka VOŠIS a SŠEMI