50

Ve druhém pololetí probíhá na naší škole

Kurz  k získání osvědčení podle
Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
o odborné způsobilosti v elektrotechnice

(jedná se o proškolení z bezpečnostních předpisů v elektrotechnice, následné prozkoušení a vydání osvědčení.)

Pro absolventy školy se jedná o § 5 – pracovník znalý.

  • Kurz pro studenty ME4; SE4; ZT4; MZ3 a DN2 bude probíhat ve druhém pololetí.
  • Výuka bude probíhat dle rozpisu pro jednotlivé ročníky.
  • V květnu bude ukončen zkouškou.
  • Studijní materiály žáci obdrží v elektronické formě.
  • Osvědčení bude vydáno současně s maturitním vysvědčením nebo výučním listem.

Studenti, kteří úspěšně absolvují zkoušku pro §5, mají možnost po získání praxe, neděle do 3 let se u nás přihlásit ke zkoušce dle §6 zdarma.