NÁBŘEŽÍ UMĚLCŮ

NÁBŘEŽÍ UMĚLCŮ

Naši studenti prezentují svou kreativitu na týdenním umělecém sympóziju
v Salónním městě – Hradci Králové!

Kromě výjímečného prožitku z intenzivní tvorby, získávají mladí tvůrci
zkušenost spolupráce s renomovanými umělci, učí se týmové spolupráci a
navazují přátelství s ostatními sympozisty, napříč středními a vysokými
uměleckými školami. Navíc je tu pro ně připraven obohacující doprovodný
program ve formě výstav, přednášek, hudebních koncertů i autorských
čtení.

Na fotografiích se můžete podívat, co se na břehu Labe od začátku týdne
začíná „rodit“.