Školní psycholog

Home / Školní psycholog

Školní psycholog


Nabídka podpory

Naše škola  nabízí psychickou, sociální i lidskou podporu žáků, rodičů i pedagogů, kterou budou poskytovat ve funkci školní psycholožky psychoterapeutka paní Ludmila Hanušová a Bc. Milan Vedral.

Oblasti, v nichž může konkrétně a účinně pomoci:

žákům:

 • problémy v učení
 • neúspěchy ve škole
 • komunikační problémy
 • vztahové, emoční a další osobní problémy
 • časté či opakované zdravotní potíže
 • krizové situace
 • efektivní trávení volného času, relaxace
 • těžké situace ve škole i mimo ni

v případě prvních ročníků, přechodu na jiný typ studia či přijetí nového žáka:

 • přechod ze ZŠ do středoškolského prostředí
 • rozdíly vzdělávacích systémů
 • začlenění do třídního kolektivu

rodičům:

 • problémy s výchovou
 • těžké životní či rodinné situace
 • školní problémy dětí
 • kontakty na další odborníky

pedagogům:

 • spolupráce třídy a třídního učitele
 • spolupráce třídy s vyučujícím či mistrem
 • pozitivní atmosféra ve třídě
 • krizové situace
 • nové směry

  

Konzultace jsou zdarma, zachování důvěrnosti samozřejmostí.

Konzultační hodiny pro školní rok 2023/2024 probíhají v budově školy Novovysočanská.

Ludmila Hanušová

– středa (sudý týden) od 8:00-12:00 hodin,  středa (lichý týden) od 12:00-16:00 hodin

Bc. Milan Vedral

–  pondělí od 9:00 – 14:00 hodin,  pátek od 9:00 –  12:00 hodin

Objednat se lze telefonicky na čísle: 266 772 267 nebo na  e-mailové adrese psycholog@ssemi.cz.

Cílem této spolupráce je vytváření přátelské a bezpečné atmosféry ve škole, vhodného prostředí pro výuku a prostoru pro týmovou práci.