Školní psycholog

Home / Školní psycholog

Školní psycholog

Naše škola nabízí psychickou, sociální i lidskou podporu žáků, rodičů i pedagogů, kterou budou poskytovat ve funkci školní psycholožky psychoterapeutka paní Ludmila Hanušová a Bc. Milan Vedral. Konzultační hodiny pro školní rok 2023/2024 probíhají v budově školy Novovysočanská.

Cílem této spolupráce je vytváření přátelské a bezpečné atmosféry ve škole, vhodného prostředí pro výuku a prostoru pro týmovou práci.

Oblasti, v nichž může konkrétně a účinně pomoci:

žákům:

 • problémy v učení
 • neúspěchy ve škole
 • komunikační problémy
 • vztahové, emoční a další osobní problémy
 • časté či opakované zdravotní potíže
 • krizové situace
 • efektivní trávení volného času, relaxace
 • těžké situace ve škole i mimo ni

v případě prvních ročníků, přechodu na jiný typ studia či přijetí nového žáka:

 • přechod ze ZŠ do středoškolského prostředí
 • rozdíly vzdělávacích systémů
 • začlenění do třídního kolektivu

 

 

rodičům:

 • problémy s výchovou
 • těžké životní či rodinné situace
 • školní problémy dětí
 • kontakty na další odborníky

pedagogům:

 • spolupráce třídy a třídního učitele
 • spolupráce třídy s vyučujícím či mistrem
 • pozitivní atmosféra ve třídě
 • krizové situace
 • nové směry

Kontaktní informace

☏ Tel: 266 772 267
email: psycholog@ssemi.cz

Konzultační hodiny probíhají v budově školy Novovysočanská.

Konzultační hodiny

Ludmila Hanušová

 • středa (sudý týden) od 8:00-12:00 hodin
 • středa (lichý týden) od 12:00-16:00 hodin

Bc. Milan Vedral

 • pondělí od 9:00 – 14:00 hodin
 • pátek od 9:00 –  12:00 hodin