Školní psycholog

Home / Školní psycholog

Školní psycholog


Nabídka podpory

V tomto školním roce, nabízí naše škola nově psychickou, sociální i lidskou podporu žáků, rodičů i pedagogů. Tu bude poskytovat ve funkci školní psycholožky psychoterapeutka paní Ludmila Hanušová.

Oblasti, v nichž může konkrétně a účinně pomoci:

žákům:

 • problémy v učení
 • neúspěchy ve škole
 • komunikační problémy
 • vztahové, emoční a další osobní problémy
 • časté či opakované zdravotní potíže
 • krizové situace
 • efektivní trávení volného času, relaxace
 • těžké situace ve škole i mimo ni

v případě prvních ročníků, přechodu na jiný typ studia či přijetí nového žáka:

 • přechod ze ZŠ do středoškolského prostředí
 • rozdíly vzdělávacích systémů
 • začlenění do třídního kolektivu

rodičům:

 • problémy s výchovou
 • těžké životní či rodinné situace
 • školní problémy dětí
 • kontakty na další odborníky

pedagogům:

 • spolupráce třídy a třídního učitele
 • spolupráce třídy s vyučujícím či mistrem
 • pozitivní atmosféra ve třídě
 • krizové situace
 • nové směry

  

Konzultace jsou zdarma, zachování důvěrnosti samozřejmostí.

Konzultační hodiny probíhají každou středu

V prvním pololetí školního roku 2022/2023  8,00  –   16, 00   v budově školy na Novovysočanské  

Od druhého pololetí

 • v sudém týdnu (od 8.2.) odpoledne
 • v lichém týdnu (od 15.2.) dopoledne, krizové situace lze řešit online.

Objednat se lze osobně v sekretariátu školy  či na  e-mailové adrese psycholog@ssemi.cz

 

Cílem této spolupráce je vytváření přátelské a bezpečné atmosféry ve škole, vhodného prostředí pro výuku a prostoru pro týmovou práci.