Úřední deska

Home / Úřední deska

Úřední deska

Zákon č.561/2004 Sb.,  školský zákon ZDE

 

Vyhláška č.13/2005 Sb., o středních školách ZDE

Vyhláška č. 353/2016Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání  ZDE

Vládní nařízení č.211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání ZDE

Vyhláška č. 10/2005 Sb.,   o vyšším odborném vzdělávání ZDE

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání závěrečnou zkouškou ZDE

Vyhláška č. 177/2009 Sb.,  o maturitních zkouškách ZDE

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o nostrifikaci ZDE

Zákon č. 106/1999 Sb.,   o svobodném přístupu k informacím ZDE .

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ZDE

Vyhláška č. 27/2016 Sb.,  o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ZDE

ETICKÝ KODEX

o dodržování etických principů při přípravě

absolventských, maturitních a dalších odborných prací

         

                                                  Předmět úpravy a výklad některých pojmů
VZ 2021-2022 schválení ŠR

VZ 2021-2022 schválení ŠRb

VZ__skoly_2019_2020_konečná verze – výstupní formát(1 v pdf

  • Tento Etický kodex se vztahuje na vypracování závěrečných absolventských prací, maturitních prací a dalších odborných prací vypracovaných studenty nebo odbornými pracovníky VOŠ a SŠSE Novovysočanská 48/280 v Praze 9.
  • Plagiátorstvím se rozumí opisování, přebírání a publikování cizích myšlenek či výsledků výzkumu a jejich vydávání za své bez uvedení původního zdroje. Autor se tím dopouští jak přestupku proti etickým principům publikační činnosti, tak případně i porušení autorských práv původního autora.
  • Falzifikací rozumíme padělání původních údajů a následné publikování zkreslených nebo vymyšlených informací.
  • Tento Etický kodex stanoví pravidla pro využívání informačních zdrojů při přípravě absolventských prací studentů VOŠ, maturitních prací a dalších odborných prací (dále jen odborných prací) podle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném znění.

Celé znění Etického kodexu naleznete ZDE.

Zřizovací listina VOŠIS a SŠEMI k zobrazení zde.