Kariérové poradenství

Home / Kariérové poradenství

Kariérové poradenství


Ve školním roce 2023/2024, stejně jako v předchozích letech, nabízíme žákům naší školy Kariérové poradenství.

Kariérovým poradcem je pan Ing. Lukáš Krabec, Ph.D., MBA

Termíny kariérového poradenství:

Vždy v pondělí od 9 do 12 hodin v ředitelně školy.

Popis kariérního poradenství:

Kariérní poradenství je proces, při kterém mají lidé v průběhu celého života možnost poznat a rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy. Umožňuje lidem řídit jejich individuální dráhu ve vzdělávání, odborné přípravě, v práci i v jiných oblastech. Využívají se k tomu schopnosti a dovednosti, které již lidé mají, nebo se mohou dozvědět, jak a kde svůj potenciál mohou rozšířit a dále využít.

Náplň:

· Sebepoznání pomocí kariérních testů

· Zjišťování informací a výběr optimálního typu studia

· Zjišťování informací a výběr optimální profese

· Orientace na trhu práce

· Rozhodovací a plánovací činnost

· Sebeprezentace (CV, Motivační dopis, soubor publikací, certifikátů)

Spolupráce probíhá na individuální bázi a řídí se podle potřeb žáka, jakou problematiku chce řešit.

Aby kariérní poradenství mělo smysl, žák přichází s vlastní problematikou, kterou potřebuje řešit.