Kariérové poradenství

Home / Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

Popis kariérního poradenství:

Kariérní poradenství je proces, při kterém mají lidé v průběhu celého života možnost poznat a rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy. Umožňuje lidem řídit jejich individuální dráhu ve vzdělávání, odborné přípravě, v práci i v jiných oblastech. Využívají se k tomu schopnosti a dovednosti, které již lidé mají, nebo se mohou dozvědět, jak a kde svůj potenciál mohou rozšířit a dále využít.

Kariérovým poradcem je pan Ing. Lukáš Krabec, Ph.D., MBA

Náplň:

  • Sebepoznání pomocí kariérních testů
  • Zjišťování informací a výběr optimálního typu studia
  • Zjišťování informací a výběr optimální profese
  • Orientace na trhu práce
  • Rozhodovací a plánovací činnost
  • Sebeprezentace (CV, Motivační dopis, soubor publikací, certifikátů)
  • Spolupráce probíhá na individuální bázi a řídí se podle potřeb žáka, jakou problematiku chce řešit.
  • Aby kariérní poradenství mělo smysl, žák přichází s vlastní problematikou, kterou potřebuje řešit.

Kontaktní informace

Termíny kariérového poradenství

Vždy v pondělí od 9 do 12 hodin v ředitelně školy.