IT Informace

IT Informace

Školní síť

Ve škole je celkem 5 počítačových učeben: 13, 207, 208 a 310, které slouží pro výuku. Místnost 210 označená jako internetová kavárna je také vybavena počítači a slouží pro výuku jen výjimečně. V této místnosti sídlí i IT oddělení.
Žákům prvních ročníků rozdají přihlašovací údaje do počítačů jejich třídní učitelé.
Problémy s IT vybavení hlaste především svým vyučujícím, kteří se následně s IT oddělením domluví na nápravě. Nesnažte se nic opravovat sami. Je přísný zákaz jakýchkoliv zásahů do kabeláže.

Ve škole běží školní informační systém Bakaláři. V tomto systému se evidují informace o studentech včetně jejich prospěchu a absence.
Přístupové údaje obdrží žáci prvních ročníků od svých třídních učitelů.
Portál Bakaláři je dostupný na adrese https://bakalari.ssemi.cz
Aktuální rozvrhy naleznete zde https://rozvrhy.ssemi.cz
K získání aktuálních informací z informačního systému lze využít i aplikaci pro Android či iOS.

Studenti a zaměstnanci VOŠIS a SŠEMI mají díky smlouvě uzavřené se společností Microsoft (OVS-ES) možnost nainstalovat si Microsoft Office až na pět svých soukromých počítačů. Licence se nazývá Office ProPlus. Součástí této licence jsou vždy aktuální verze těch desktopových aplikací: Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher.
Návod na stažení je zde

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů kontaktujte Vedoucího IT oddělení na adrese rantos@ssemi.cz
Další dostupné služby pro zaměstnanci a studenty:

  • Elektronická pošta doplněná o kalendář a evidenci kontaktů i úkolů.
   Každý uživatel má k dispozici poštovní schránku o velikosti 50 GB.
  • Úložiště dokumentů pro jednotlivce (OneDrive)
   Do úložiště můžete ukládat různé soubory, můžete nastavit synchronizaci mezi adresáři na Vašich počítačích a úložištěm. Kapacita úložiště je 1 TB. U jednotlivých souborů či u celých složek lze nastavit sdílení s dalšími uživateli. Dokumenty z Wordu, Excelu či PowerPointu je možné prohlížet a upravovat přes webový prohlížeč.
  • Sdílení dokumentů v rámci týmů (SharePoint)
   Pro organizační útvary a týmy lze vytvářet týmové privátní weby, v rámci kterých mohou členové sdílet dokumenty. Na těchto webech je možné provozovat aplikace pro lepší komunikaci v týmu, např. rezervace místností a prostředků, sdílený kalendář, připomínkování a schvalování dokumentů.
  • Zasílání zpráv, online schůzky a webové konference (Microsoft Teams).
   S aplikací Microsoft Teams můžete zasílat zprávy či dokumenty, uspořádat online schůzky doplněné o pořizování poznámek v reálném čase a sdílení prezentace či obrazovky. Některé funkce jsou dostupné i přes webový prohlížeč.

Další webové aplikace – Sway, Forms, Stream či Flow.
Sway – nástroje pro vyprávění příběhů/vytváření prezentací.
Forms – kvízy a dotazníky s automatickým hodnocením.
Stream – služba videí pro podniky.
Flow – automatizace pracovních postupů v aplikacích a službách bez nutnosti psát kód.

Ke sdílení studijních materiálů je na škole provozován LMS (Learning Management System) Moodle.
Moodle je celosvětově nejvíce využívaný open source LMS systém, poskytující podporu elektronického vzdělávání. Moodle, jako webová platforma pro správu vzdělávání, v sobě spojuje nástroje pro organizaci, řízení i vyhodnocování studia. Moodle také obsahuje nástroje umožňující snadno vytvářet e-learningové kurzy.
LMS Moodle je dostupný na adrese https://moodle.ssemi.cz/

MATLAB je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů, využívaný miliony inženýrů a vědců po celém světě. S programem MATLAB můžete zkoumat a vizualizovat Vaše nápady a řešit úlohy napříč různými obory. MATLAB poskytuje řešení v oblastech, jako je aplikovaná matematika, strojové učení, zpracování signálu a komunikace, zpracování obrazu a počítačové vidění, finanční analýza a modelování, návrh řídicích systémů, robotika a mnoha dalších.
Škola má k dispozici neomezený počet licencí umožňující instalaci softwaru na domácí použití.

Adobe Creative Cloud je ideálním řešením pro všechny kreativní profesionály, kteří potřebují držet krok s nejnovějšími trendy v oblastech digitálního designu, publikování, zpracování videa či návrhu webových a mobilních aplikací. Zahrnuje v sobě kombinaci špičkových softwarových aplikací Adobe, databanku obrovského množství kvalitních fontů, službu sdílení a synchronizace souborů a další benefity.
Naše škola má k dispozici licenci Adobe Creative Cloud All Apps. Pro získání licence kontaktujte vaše vyučující multimediálních předmětů. Software můžete provozovat maximálně na dvou počítačích současně. Po instalaci aplikace Creative Cloud si sami vyberete, jaký software z balíku se má nainstalovat. Nejnovější aktualizace jsou k dispozici zdarma.

Aplikaci Creative Cloud stáhnete zde: https://www.adobe.com/cz/creativecloud/desktop-app.html
K instalaci aplikací z balíku Creative Cloud je nutné přihlášení školním účtem (školní mailová adresa a heslo jako do školní počítačové sítě).
Více informací můžete získat např. zde http://www.digitalmedia.cz/produkty/adobe/creative-cloud/ nebo u vašich vyučujících multimediálních předmětů.

Doporučené požadavky na konfiguraci počítače pro využití aplikací Adobe Creative Cloud jsou k dispozici na webových stránkách výrobce: https://helpx.adobe.com/cz/creative-cloud/system-requirements.html

GitLab je webový Git repozitář s wiki a s podporou sledování chyb. GitLab hostuje účty podobně jako GitHub, ale také umožňuje, aby byl software použit na serveru třetích stran.

Přihlášení na GitLab školy: http://gitlab.ssemi.cz