TŘÍDNÍ UČITELÉ A ZASTUPUJÍCÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ pro rok 2020/2021

Třída

Třídní učitel

Zástupce třídního učitele

ME1 Ing.Zdeněk Kovář Ing. Miloš Mašín
ME2 + ZT2 Ing. Bronislav Sedláček Adéla Pásková
ME3 + SE3 Mgr. Kateřina Tureková Ing. Bronislav Sedláček
ME4 + SE4 Mgr. František Falta Ing. Karel Holinka
MZ1 Jan Tuška Karel Tvardek
MZ2 Bc. Stanislav Šafránek Ing. Zdeněk Kovář
MZ3 PhDr. Lukáš Lebduška Bc. Stanislav Šafránek
IT1 Mgr. Tomaž Anclin Mgr. Kateřina Tureková
IT2A Jiří Stibor Mgr. Dana Kořínková
IT2B Mgr. Viktor Beseda Mgr. František Janík
ZT1 Ing. Jiří Egrt Ing. Stanislav Jadrný
ZT3A Mgr. Martina Sedláčková Mgr. Dana Kořínková
ZT3B Ing. Stanislav Jadrný Mgr. Jiří Hodal
ZT4 Bc. Pavel Zeman, DiS. Pavel Tatar
MT1 Mgr. Bronislav Čepek Zdeněk Rygl
MT2 Bc. Jakub Tomeš, DiS. Ing. Jiří Egrt
MT3 Mgr. Jana Moravcová Ing. Jiří Egrt
MT4 Mgr. Jiří Hodal Mgr. Eva Pazderová, DiS.
DN1 Mgr. Jiří Šelep Zdeněk Rygl
DN2 Zdeněk Rygl Mgr. Tomaž Anclin
MZZ1 Bc. Radek Voborný Rudolf Vosmík