TŘÍDNÍ UČITELÉ A ZASTUPUJÍCÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ pro rok 2022/2023

Třída

Třídní učitel

Zástupce třídního učitele

IT1 Mgr. Jiří Hodal Bc. Vlastimil Schoř
ZT1 Ing. Stanislav Jadrný Bc. Martin Škeřík
ME1 Bc. Michal Málek Mgr. František Falta
MT1 BcA. Martina Vedralová Mgr. Eva Janková
MZ1 Bc. Martin Škeřík Mgr. Lenka Beranová
DN1 Mgr. Jiří Šelep Mgr. Roman Blaha
ME2 Mgr. Dana Kořínková Ing. Josef Mareš
MZ2 Ing. Miloš Mašín Ing. Bronislav Sedláček
IT2 Mgr. Rudolf Pavlíček Bc. Eva Fekésházy
ZT2 Bc. Pavel Zeman DiS Mgr. Jiří Hodal
MT2 Mgr. Eva Pazderová Ing. Zdeněk Kovář
DN2 Mgr. Roman Blaha Mgr. Jiří Šelep
MZZ1 Bc. Radek Voborný Ing. Josef Mareš
ME3 Ing. Zdeněk Kovář Ing. Miloš Mašín
MZ3 Jan Tuška Mgr. Pavel Tuška
IT3 Mgr. Tomaž Anclin Jiří Stibor
ZT3 Ing. Jiří Egrt Bc. Michal Málek
MT3 Mgr. Kateřina Tureková Bc. Jakub Tomeš Dis.
ME4, ZT4 Adéla Pásková Ing. Jiří Egrt
IT4A Jiří Stibor Mgr. Dana Kořínková
IT4B Mgr. Viktor Beseda Ing. Stanislav Jadrný
MT4 Bc Jakub Tomeš BcA. Martina Vedralová