Třídní učitelé a zastupující třídní učitelé pro rok 2023/2024

Třída

Třídní učitel

Zástupce třídního učitele

IT1 Mgr. Jana Moravcová Mgr. Jiří Hodal
ZT1 Mgr. Eva Janková Ing. Jiří Egrt
ME1 Adéla Pásková Jiří Stibor
MT1 Bc. Jakub Tomeš, DiS. Bc. Marek Míka
MZ1 Jan Tuška Mgr. Pavel Tuška
DN1 Mgr. Roman Blaha Mgr. Jiří Šelep
ME2 Bc. Michal Málek Mgr. František Falta
MZ2 Bc. Martin Škeřík Mgr. Lenka Beranová
IT2 Mgr. Jiří Hodal Bc. Vlastimil Schoř
ZT2 Ing. Stanislav Jadrný Bc. Martin Škeřík
MT2 Ing. Michaela Dvořáková Bc. Jakub Tomeš, DiS.
DN2 Mgr. Jiří Šelep Mgr. Roman Blaha
MA1Z Bc. Radek Voborný Ing. Josef Mareš
ME3 Mgr. Dana Kořínková Ing. Josef Mareš
MZ3 Ing. Miloš Mašín Ing. Bronislav Sedláček
IT3 Mgr. Rudolf Pavlíček Bc. Eva Fekésházy
ZT3 Ing. Pavel Zeman DiS Mgr. Jiří Hodal
MT3 Martina Vedralová sn. Ing. Zdeněk Kovář
ME4 Ing. Zdeněk Kovář Ing. Miloš Mašín
IT4 Mgr. Tomaž Anclin Jiří Stibor
MT4 Mgr. Kateřina Tureková Bc. Jakub Tomeš, DiS.
ZT4 Ing. Jiří Egrt Bc. Michal Málek