TŘÍDNÍ UČITELÉ A ZASTUPUJÍCÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ pro rok 2019/2020

Třída

Třídní učitel

Zástupce třídního učitele

ME1 + ZT1 Adéla Pásková Mgr. František Janík
ME2 + SE2 Mgr. Kateřina Tureková Ing. Bronislav Sedláček
ME3 + SE3 Mgr. František Falta Ing. Karel Holinka
ME4 + SE4 Mgr. Martina Sedláčková Ing. Miloš Mašín
MZ1 Bc. Stanislav Šafránek Ing. Zdeněk Kovář
MZ2 PhDr. Lukáš Lebduška Bc. Viktor Coufal
MZ3 Ing. Zdeněk Kovář Ing. Miloš Mašín
IT1A Jiří Stibor Mgr. Dana Kořínková
IT1B Mgr. Viktor Beseda Mgr. František Janík
ZT2A Mgr. Martina Sedláčková Mgr. Michal Schuster, MBA
ZT2B Ing. Stanislav Jadrný Mgr. Jiří Hodal
ZT3 Bc. Pavel Zeman, DiS. Pavel Tatar
ZT4 Mgr. Dana Kořínková PhDr. Jana Kašparová
MT1 Bc. Jakub Tomeš, DiS. Ing. Jiří Egrt
MT2 Mgr. Jana Moravcová Mgr. František Falta
MT3 Mgr. Jiří Hodal Mgr. Eva Pazderová, DiS.
MT4 Mgr. Kateřina Rumlová Martin Procházka, DiS.
DN1 Mgr. Bronislav Čepek Mgr. Tomaž Anclin
DN2 Mgr. Kateřina Rumlová Jiří Stibor
MA1Z Ing. Josef Mareš Mgr. Pavel Tuška
MB1Z Bc. Radek Voborný Rudolf Vosmík