TŘÍDNÍ UČITELÉ A ZASTUPUJÍCÍ TŘÍDNÍ UČITELÉ pro rok 2021/2022

Třída

Třídní učitel

Zástupce třídního učitele

ME1 Mgr. Dana Kořínková Mgr. Martina Sedláčková
MZ1 Ing. Miloš Mašín Ing. Bronislav Sedláček
IT1 Mgr. Kateřina Vrbová Vanžurová Ing. Michaela Dvořáková
ZT1 Bc. Pavel Zeman DiS Mgr. Jiří Hodal
MT1 Mgr. Eva Pazderová Ing. Jiří Egrt
DN1 PhDr. Lukáš Lebduška Mgr. Jiří Šelep
MZZ1 Bc. Radek Voborný Ing. Josef Mareš
ME2 Ing. Zdeněk Kovář Ing. Miloš Mašín
MZ2 Jan Tuška Karel Tvardek
IT2 Mgr. Tomaž Anclin Mgr. Kateřina Tureková
ZT2 Ing. Jiří Egrt Ing. Stanislav Jadrný
MT2 Mgr. Bronislav Čepek Bc. Jakub Tomeš Dis
DN2 Mgr. Jiří Šelep PhDr. Lukáš Lebduška
ME3, ZT3 Ing. Bronislav Sedláček Adéla Pásková
MZ3 Mgr. Pavel Tuška Jan Tuška
IT3A Jiří Stibor Mgr. Dana Kořínková
IT3B Mgr. Viktor Beseda Mgr. František Falta
MT3 Bc. Jakub Tomeš Dis BcA Martina Vedralová
ME4, SE4 Mgr. Kateřina Tureková Mgr. Jana Moravcová
ZT4A Mgr. Martina Sedláčková Mgr. Dana Kořínková
ZT4B Ing. Stanislav Jadrný Ing. Jiří Hodal
MT4 Mgr. Jana Moravcová Mgr. Kateřina Tureková