Aktuality

Nástup do školy dne 4.9.2023
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-41-L+H/01 Mechanik elektrotechnik a 68-42-L/51 Bezpečnostní služby na školní rok 2023/2024 v prvním kole přijímacího řízení.