Aktuality

ZRUŠENO: Třídní schůzky 18.11.2021 od 17:00
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 68-42-L/51 Bezpečnostní služby a 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje na školní rok 2021/2022 ve 2. kole přijímacího řízení.
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, 26-41-M/01 Elektrotechnika, 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik, 68-42-L/51 Bezpečnostní služby na školní rok 2021/2022 v prvním kole přijímacího řízení.
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje a 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zkrácené kombinované studium) na školní rok 2021/2022 v prvním kole přijímacího řízení.