Ekonomické informace

Home / Ekonomické informace

Ekonomické informace • Platba na obědy:
  variabilní symbol = evidenční číslo žáka* bez posledních dvou znaků („SO“), do textu jméno žáka, spec. symbol není
 • Platba na kopírování:
  variabilní symbol = evidenční číslo žáka* bez posledních dvou znaků („SO“), do textu jméno žáka, spec. symbol = 444
 • Platba na školní průkazku:
  variabilní symbol = evidenční číslo žáka* bez posledních dvou znaků („SO“), do textu jméno žáka, spec. symbol = 888
 • Platba na sportovní kurz:
  variabilní symbol = evidenční číslo žáka* bez posledních dvou znaků („SO“), do textu jméno žáka, spec. symbol = 555

*evidenční číslo žáka naleznete v bakalářích

VOŠIS a SŠEMI zajišťuje pro své žáky a studenty obědy. Mají možnost si vybrat ze dvou druhů teplých jídel a studeného talíře. V ceně oběda je polévka, hlavní jídlo a pití. Konkrétní jídlo si žáci vybírají na týden dopředu prostřednictvím  karty.

Cena oběda pro žáky je stanovena od 1.3.2018 na 31,- Kč (měsíční platba za obědy, hrazené převodem nebo složenkou, bude 21 dní x 31,- Kč, tj. 651,- Kč), pro zaměstnance 34,50 Kč za 1 oběd.

Platbu za nové žáky je nutné provést do 20. 8. každého roku, aby si každý žák od začátku září mohl objednávat obědy.

Žáky budoucích prvních ročníků budeme informovat písemně o způsobu přihlášení ke stravování.

Způsob úhrady si každý volí sám. Nabízíme tyto možnosti:

a) bankovním převodem
VOŠIS a SŠEMI
Novovysočanská 48/280, 190 00  Praha 9
číslo účtu: 2003420018/6000
variabilní symbol = evidenční číslo žáka* bez posledních dvou znaků („SO“), do textu jméno žáka, spec. symbol není

b) složenkou – na adresu
VOŠIS a SŠEMI
Novovysočanská 48/280, 190 00  Praha 9
PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu:  2003420018/6000
variabilní symbol = evidenční číslo žáka* bez posledních dvou znaků („SO“), do textu jméno žáka, spec. symbol není

Odhlášení obědů nepřítomných žáků je možné do 8.00 hod. předchozího dne na tel.: 266772252,  pí. Malíková, pí. Mengerová, nebo email: jidelna@ssemi.cz

*evidenční číslo žáka naleznete v bakalářích