Ekonomické informace

Home / Ekonomické informace

Ekonomické informace

  • Platba na obědy:
   variabilní symbol = evidenční číslo žáka* bez posledních dvou znaků („SO“), do textu jméno žáka, spec. symbol není
  • Platba na kopírování:
   variabilní symbol = evidenční číslo žáka* bez posledních dvou znaků („SO“), do textu jméno žáka, spec. symbol = 444

 • Platba na školní průkazku:
  variabilní symbol = evidenční číslo žáka* bez posledních dvou znaků („SO“), do textu jméno žáka, spec. symbol = 888
 • Platba na sportovní kurz:
  variabilní symbol = evidenční číslo žáka* bez posledních dvou znaků („SO“), do textu jméno žáka, spec. symbol = 555

*evidenční číslo žáka naleznete v bakalářích

 

VOŠIS a SŠEMI zajišťuje pro své žáky a studenty obědy. Mají možnost si vybrat ze dvou druhů teplých jídel a studeného talíře. V ceně oběda je polévka, hlavní jídlo a pití. Konkrétní jídlo si žáci vybírají předem na webu www.strava.cz, přihlašovací údaje obdrží na začátku školního roku v 1. ročníku, později na vyžádání.
Cena oběda pro žáky je stanovena na 32,- Kč (měsíční platba za obědy, hrazené převodem nebo složenkou, bude 21 dní x 32,- Kč, tj. 672,- Kč), pro zaměstnance 38,50 Kč za 1 oběd.
Platbu za nové žáky je nutné provést do 23. 8. daného roku.
Žáky budoucích prvních ročníků budeme informovat písemně o způsobu přihlášení ke stravování.
Způsob úhrady si každý volí sám. Nabízíme tyto možnosti:
a) bankovním převodem
VOŠIS a SŠEMI
Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9
číslo účtu: 2003420018/6000
variabilní symbol = evidenční číslo žáka* bez posledních dvou znaků („SO“), do textu jméno žáka, spec. symbol 300
b) složenkou – na adresu
VOŠIS a SŠEMI
Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9
PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu: 2003420018/6000
variabilní symbol = evidenční číslo žáka* bez posledních dvou znaků („SO“), do textu jméno žáka, spec. symbol 300
Odhlášení obědů nepřítomných žáků je možné do 8.00 hod. předchozího dne na webu ww.strava.cz, na tel.: 266 772 252 (pí. Bláhová), nebo email: jidelna@ssemi.cz

*evidenční číslo žáka naleznete v bakalářích

Rozpočet školy k zobrazení zde.