Přihlášky ke studiu

Přihlášky k jednotlivým oborům studia

18-20-M/01    Informační technologie   Přihláška
26-41-M/01    Elektrotechnika   Přihláška
26-41-L+H/01    Mechanik elektrotechnik   Přihláška
68-42-L/51    Bezpečnostní služby (nástavba)   Přihláška
26-52-H/01    Elektromechanik pro zařízení a přístroje   Přihláška
82-41-M/17    Multimediální tvorba   Přihláška
   Kombinované studium   Přihláška