Imatrikulace žáků 2019

Imatrikulace žáků 2019

Dne 20. 9. 2019 se pedagogové a žáci naší školy zúčastnili v Obecním domě „Imatrikulace žáků středních odborných škol oborů vzdělání s výučním listem“. Tato akce proběhla v rámci programu Podpory odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy a v rámci kampaně na podporu odborného školství ŘEMESLO ŽIJE!

Naši žáci prostřednictvím pracovníků školy převzali imatrikulační listy od představitelů města. Taktéž se aktivně podíleli na přednesu slavnostního imatrikulačního slibu.