Přihlašování k jarnímu termínu maturit

Přihlašování k opravným maturitním zkouškám pro termín jaro 2020 je možné do 2.12.2019 u Mgr. Rumlové v kanceláři ZŘTV nebo písemně na e-mail rumlova@sssep9.cz do téhož data. Další možný termín konání maturity je potom září 2020.