Organizace výuky a chodu školy v období vyhlášené mimořádné situace

Dle rozhodnutí Bezpečnostní rady státu jsou všechna pracoviště VOŠIS a SŠEMI pro žáky a studenty uzavřena.

Maturitní ples dne 10.3.2020 je zrušen, náhradní termín jeho konání je 9.6.2020 od 19 hod. v Lucerně. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Opatření pro žáky a studenty:

  • studenti VOŠIS komunikují s pedagogy prostřednictví systému Moodle, výuka tak nadále probíhá e-learningovým způsobem
  • žákům všech ročníků střední školy budou výukové materiály předávány prostřednictvím systémů Moodle či emailem, zadání domácích úloh může být řešeno i prostřednictvím systému Bakaláři
  • žáci 4. ročníků maturitních oborů a 3. ročníku učebního oboru střední školy budou kontaktováni učiteli a pro zdárnou přípravu k maturitě a závěrečné zkoušce budou v nutných případech realizovány individuální konzultace osobně či elektronickou cestou
  • povinná praxe žáků a studentů ve firmách proběhne standardním způsobem nebo dle dohody s konkrétní firmou.

Pedagogičtí pracovníci budou přítomni ve škole každý den od 8 do 12 hodin.

Provozní zaměstnanci zajistí běžný provoz budov školy a zajištění všech administrativních činností.

Informace budeme průběžně zveřejňovat na www stránkách školy.

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.

Ředitelka školy,v.r.
PDF dokument