Informace o zadávání výukových materiálů a úkolů v systému Balakáři

Učitelé zapisují do Bakalářů zadané – probrané učivo, které je v třídní knize dle standardního rozvrhu.

Informace o zadaných úkolech zapisují učitelé přes Komens nebo prostřednictvím záložky Domácí úkoly. Zde jsou k dispozici rovněž informace, kde zadání konkrétního úkolu žák najde (Moodle, Techambition, atd.)

Po přihlášení se do systému Bakaláři se žákům i rodičům objeví notifikace o zadaném úkolu.