Změna termínu odevzdání maturitní práce

Změna termínu odevzdání maturitní práce

Vzhledem k současné situaci a prodloužení nouzového stavu ruším stávající termín odevzdání maturitní práce 15.4.2020 a sděluji následující:

  1. Poslední termín pro odevzdání maturitní práce stanovuji na den 27.5.2020 do 12.00 hod. Maturitní práce musí být do tohoto termínu odevzdána elektronicky na stránce sis.ssemi.cz. Po tomto termínu bude úložiště uzavřeno.
  2. Protože se práce odevzdává také v papírové podobě, stanovuji poslední možnost odevzdání maturitní práce na pátek 29.5.2020 do 12.00 hod.
  3. Papírové maturitní práce budete odevzdávat na studijní oddělení školy, a to v jenom vytištěném a nesvázaném paré.

Studijní referentky práci zapíší do elektronické spisové služby vč. data a času odevzdání a svážou termovazačem.

  1. Budete-li mít problém se zvládnutím tématu maturitní práce z důvodu uzavření školy a nedostupnosti přístrojů či pomůcek, máte možnost do 30.4. po dohodě a odsouhlasením záměru vedoucím práce požádat vedení školy o změnu tématu či o dílčí změny v zadání.
  • Maturitní práce bude dále posouzena vedoucím práce a oponentem.

Prosím, abyste odevzdání nenechávali na poslední dny, kdy by teoreticky mohl být systém přetížen a také, abyste nenosili své papírové maturitní práce těsně před deadlinem 29.5.2020.

Na studijní oddělení bude umožněn vstup vždy pouze 1 žákovi a celá procedura může trvat až cca 15 minut. Studijní oddělení bude otevřeno od 15.5.2020 každý den od 8 do 12 hod., takže lze předpokládat, že odevzdat práci bude moci každý den cca 16 žáků.

Přeji krásné dny a pevné zdraví

M. Davídková