2. kolo přijímacího řízení pro učební obory

2. kolo přijímacího řízení pro učební obory

Ředitelka VOŠIS a SŠEMI vyhlašuje z důvodu doplnění kapacit

2. kolo přijímacího řízení pro následující obory s výučním listem

kód a název oboru zaměření

počet volných míst
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Mechanik elektronických zařízení 11
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
zkrácené kombinované studium
Mechanik elektronických zařízení 44

Termín odevzdání přihlášek: do 1. 6. 2020