Pokyny k přijímacímu řízení na školní rok 2021/2022 (dle metodiky MŠMT, mimořádné opatření COVID-19)

Pokyny k přijímacímu řízení na školní rok 2021/2022 (dle metodiky MŠMT, mimořádné opatření COVID-19)

V den zkoušky

Uchazeč předloží potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, provedených ve škole, jíž je žákem, který si uchazeč provedl nebo který mu byl proveden laickou osobou, a to nejdéle v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Uchazeč doloží negativní výsledek POC antigenního testu, který není starší 7 dní a který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Uchazeč případně doloží příslušný doklad, kterým může negativní výsledek testu nahradit (uchazeč doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní).

Uchazeč o střední vzdělávání musí před každou osobní účastí na některé ze zkoušek přijímací zkoušky, předložit negativní výsledek testu. Pokud testování na Covid – 19 odmítne, nebude mít právo přijímací zkoušku vyžadující osobní přítomnost konat. Pokud bude mít pozitivní výsledek testu, má právo na náhradní termín.

Pozitivní výsledek testu je nutné neprodleně, nejpozději však do tří dnů nahlásit na studijní oddělení školy.

Budova školy bude pro uchazeče o studium otevřena od 7:45 hod. Po příchodu k budově školy vstupte ihned dovnitř, neshlukujte se před budovou. Přijít lze nejpozději v 8:20. V 8:30 je nutné již být v příslušné učebně, protože začíná administrace zkoušky z matematiky.

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN bude ve vstupní hale uchazečům zkontrolováno potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

Parkování u budovy školy je zpoplatněné s omezeným počtem míst.