Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022

Jednotlivé ročníky se dne 1. 9. 2021 dostaví do školy dle následujícího harmonogramu:
2. ročníky v 8:00
3. ročníky v 8:30
4. ročníky v 9:00
1. ročníky v 9.30

Rozpis učeben pro jednotlivé třídy bude umístěn ve vestibulu školy, taktéž na informačním panelu před budovou školy.
V jednotlivých třídách budou žáci testováni na Covid-19 dle aktuálních nařízení.