2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, Praha 9

vyhlašuje z důvodu doplnění kapacity

2. kolo přijímacího řízení pro následující maturitní obory:

 

kód a název oboru počet volných míst
26-41-M/01 Elektrotechnika 8
26-41-L+H/01 Mechanik elektrotechnik 7

U těchto oborů vyžadujeme potvrzení od lékaře

Termín odevzdání přihlášek:                           do 15.06.2022

 

Kritéria pro přijetí ve 2. kole přijímacího řízení pro maturitní obory na školní rok 2022/2023:

a) Průměrný prospěch ze všech předmětů za pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

b) Průměrný prospěch za pololetí v 9. ročníku z předmětů český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika (s  dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a Fy).

U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, za první pololetí 9. ročníku z předmětů česky jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika (s dvojnásobným započítáváním hodnocení z M a F).

 

Uchazeči budou řazeni sestupně dle celkového průměru za daná pololetí a známky ze základní školy.

Výsledky 2.kola přijímacího řízení budou zveřejněny pod přiděleným registračním číslem uchazeče na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě dne 23.06.2022.

Dne 13.06.2022

Ing. Marcela Davídková, CSc. v.r.

ředitelka VOŠIS a SŠEMI