Důležité upozornění

Důležité upozornění:

Nástup do školy je 1. září v 8, 00 hodin pro všechny žáky vyšších ročníků.

Žáci prvních ročníků přijdou v 9, 00 hodin.

Rozmístění jednotlivých tříd do učeben naleznete na tabuli ve vestibulu školy.