Adaptační kurz – volná místa

Žákům prvních ročníků nabízíme ještě 20 volných míst na adaptačním kurzu.