Termíny pro poslední ročníky
Maturitní zk., závěrečné zk., klasifikace
2.4.  Slohová práce ČJL
3.4.  Slohová práce AJ
8.4.  Čtvrtletní klasifikace
12.4.  MT4 + IT4 písemné MZ
15.4.  Odevzdání maturitních prací
22.4.  Ukončení klasifikace 4. ročníků a DN2
30.4.  Vysvědčení 4. ročníků a DN2
2.5.  Didaktické testy – Matematika 8:00, Angličtina 13:30
3.5.  Didaktické testy – ČJL 8:00
6.5.  Didaktické testy – Matematika rozšiřující 8:00
9.5.  Praktická zkouška MZ
10.5.  Praktická zkouška MZ
16.5. – 3.6.  Ústní zkoušky MZ
16.5. – 21.5.  Ústní a praktické zkoušky DN2
16.5. – 22.5.  Ústní a praktické zkoušky IT4
22.5. – 27.5.  Ústní a praktické zkoušky ME4
28.5. – 3.6.  Ústní a praktické zkoušky ZT4
28.5. – 3.6.  Ústní a praktické zkoušky MT4
21.5.  Ukončení klasifikace MZ3+MA1Z
31.5.  Vysvědčení MZ3+MA1Z
3.6.  Jednotná závěrečná zkouška – písemná MA1Z + MZ3
10.6.  Jednotná závěrečná zkouška – praktická MA1Z
11.6.  Jednotná závěrečná zkouška – praktická MZ3
14.6.  Jednotná závěrečná zkouška – ústní MZ3
17.6.  Jednotná závěrečná zkouška MA1Z