Exkurse oboru MT Prahou

Studenti oboru Multimédia absolvovali exkursi naším krásným hlavním městem, historií nabitým.

V rámci programu navštívili Pražský hrad, prošli Malou stranu, Karlův most i Staré město včetně Anežského kláštera. Své dosavadní znalosti prokázali

v terénu, kdy hledali románské památky v areálu Hradu a vyplňovali pracovní listy s úkoly. Během exkurze získávali další informace, které využijí v budoucí výuce (posléze u maturity, ať už z dějin umění, nebo anglického jazyka).

Procházku jsme si všichni užili a z příští podáme další zprávy.