Modelová situace – Bezpečnostní služby

V rámci ukončení studia druhého ročníku nástavbového oboru Bezpečnostní služby měli studenti možnost si prakticky vyzkoušet své znalosti získané v rámci všech odborných předmětů v rámci Modelové situace. Při jejím provedení měli studenti za úkol na místě činu stanovit vyšetřovací verze případu, provést prvotní úkony na místě činu, zpracovat kriminalisticko-technickou dokumentaci a provést další procesní úkony spojené s modelovým případem. Studenti se toho zhostili na výbornou a byli za to řádně osceněni.