Poslední týden školy

Organizace posledního týdne školy:

24. 6.: Sportovní den
25. 6.: Sportovní den
26. 6.: Třídní aktivity
27. 6.: Třídní aktivity
28. 6.: Vydání vysvědčení