Organizace školního roku

Home / Pro žáky / Organizace školního roku

Zahájení školního roku v pondělí 2. září 2019

 

1. pololetí
Ukončení klasifikace 24. ledna 2020
Vydání vysvědčení 30. ledna 2020
2. pololetí   Maturitní ročníky MZ3 a MZ1Z
Ukončení klasifikace 19. června 2020 24. dubna 2020 22. května 2020
Vydání vysvědčení 30. června 2020 30. dubna 2020 29. května 2020
Termíny třídních schůzek ve školním roce 2019/2020
1. čtvrtletí 14. listopadu 2019
3. čtvrtletí 16. dubna 2020*

*z důvodu mimořádného opatření vlády se třídní schůzky nekonají

Prázdniny ve školním roce 2019/2020
Podzimní 29. – 30. října 2019
Vánoční 23. prosince 2018 – 3. ledna 2019
Pololetní 31. ledna 2020
Jarní 24. února – 1. března 2020
Velikonoční 9. dubna 2020
Hlavní 1. července – 31. srpna 2020