Organizace školního roku

Home / Pro studenty / Organizace školního roku

Organizace školního roku

Zahájení školního roku
Pondělí 4.9.2023

 

1. pololetí
Ukončení klasifikace 19. ledna 2024
Vydání vysvědčení 31. ledna 2024

 

2. pololetí   Maturitní ročníky MZ3 a Ma1Z
Ukončení klasifikace 19. června 2024 22. dubna 2024 21. května 2024
Vydání vysvědčení 28. června 2024 30. dubna 2024 31. května 2024

 

Maturitní zk., závěrečné zk., klasifikace
2.4.  Slohová práce ČJL
3.4.  Slohová práce AJ
8.4.  Čtvrtletní klasifikace
12.4.  MT4 + IT4 písemné MZ
15.4.  Odevzdání maturitních prací
22.4.  Ukončení klasifikace 4. ročníků a DN2
30.4.  Vysvědčení 4. ročníků a DN2
2.5.  Didaktické testy – Matematika 8:00, Angličtina 13:30
3.5.  Didaktické testy – ČJL 8:00
6.5.  Didaktické testy – Matematika rozšiřující 8:00
9.5.  Praktická zkouška MZ
10.5.  Praktická zkouška MZ
16.5. – 3.6.  Ústní zkoušky MZ
16.5. – 21.5.  Ústní a praktické zkoušky DN2
16.5. – 22.5.  Ústní a praktické zkoušky IT4
22.5. – 27.5.  Ústní a praktické zkoušky ME4
28.5. – 3.6.  Ústní a praktické zkoušky ZT4
28.5. – 3.6.  Ústní a praktické zkoušky MT4
21.5.  Ukončení klasifikace MZ3+MA1Z
31.5.  Vysvědčení MZ3+MA1Z
3.6.  Jednotná závěrečná zkouška – písemná MA1Z + MZ3
10.6.  Jednotná závěrečná zkouška – praktická MA1Z
11.6.  Jednotná závěrečná zkouška – praktická MZ3
14.6.  Jednotná závěrečná zkouška – ústní MZ3
17.6.  Jednotná závěrečná zkouška MA1Z
Termíny třídních schůzek ve školním roce 2023/2024
1. čtvrtletí 15. listopadu 2023
3. čtvrtletí 10. dubna 2024

 

Termíny prázdnin ve školním roce 2023/2024
Podzimní 26. – 27. října 2023
Vánoční 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024
Pololetní 2. února 2024
Jarní 12. února – 18. února 2024
Velikonoční 28. března 2024
Hlavní 29. června – 1. září 2024
Adaptační kurz
od 18.9.2023 do 21.9.2023
Lyžařský kurz
od 25.2.2024 do 1.3.2024

 

Odborná praxe
od 20.5.2024 do 31.5.2024

 

Maturitní ples
10.6.2024