Organizace školního roku

Home / Pro žáky / Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022Zahájení školního roku v pondělí 1. září 2021

1. pololetí
Ukončení klasifikace 21. ledna 2022
Vydání vysvědčení 31. ledna 2022
2. pololetí   Maturitní ročníky MZ3 a MZ1Z
Ukončení klasifikace 21. června 2022 20. dubna 2022 20. května 2022
Vydání vysvědčení 30. června 2022 29. dubna 2022 27. května 2022

Termíny třídních schůzek ve školním roce 2021/2022

1. čtvrtletí 18. listopadu 2021
3. čtvrtletí 7. dubna 2022

Prázdniny ve školním roce 2021/2022

Podzimní 27. – 29. října 2021
Vánoční 23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Pololetní 4. února 2022
Jarní 14. března – 20. března 2022
Velikonoční 14. dubna 2022
Hlavní 1. července – 31. srpna 2022

První turnus odjíždí 19. 9. v 7, 30 od hotelu Relax Inn
– jede cca 30 dětí plus Jakub Tomeš, Martina Vedralová ml., František Vaculík a třída MT3
– návrat zpět 21. 9. dopoledne na Novovysočanské.

Druhý turnus odjíždí 21. 9. v 7, 30 od hotelu Relax Inn
– jede cca 50 dětí plus Eva Pazderová a Martina Vedralová st. a třídy MT1 a MT2
– návrat zpět 24. 9. dopoledne na Novovysočanské.

9.března 2022 v KCP (Kongresové Centrum Praha)