Organizace školního roku

Home / Pro žáky / Organizace školního roku

Organizace školního roku 2020/2021



Zahájení školního roku v pondělí 1. září 2020

1. pololetí
Ukončení klasifikace 22. ledna 2021
Vydání vysvědčení 28. ledna 2021
2. pololetí   Maturitní ročníky MZ3 a MZ1Z
Ukončení klasifikace 21. června 2021 30. dubna 2021 21. května 2021
Vydání vysvědčení 30. června 2021 12. května 2021 28. května 2021

Termíny třídních schůzek ve školním roce 2020/2021

1. čtvrtletí 12. listopadu 2020
3. čtvrtletí 15. dubna 2021

Prázdniny ve školním roce 2020/2021

Podzimní 29. – 30. října 2020
Vánoční 23. prosince 2020 – 4. ledna 2021
Pololetní 29. ledna 2021
Jarní 1. března – 7. března 2021
Velikonoční 1. dubna 2021
Hlavní 1. července – 31. srpna 2021

již brzy…

již brzy…

již brzy…