Přijímací řízení

Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/24

Počty otevíraných tříd 1. ročníků ve školním roce 2023/2024 v denní formě studia 

 Kód oboru   Obor vzdělání   Počet žáků   Počet tříd  Forma vzdělání 
82-41-M/17  MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA (čtyřletý obor s maturitou)  30  1  denní 
18-20-M/01  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (čtyřletý obor s maturitou)  30  1  denní 
26-41-M/01  ELEKTROTECHNIKA (čtyřletý obor s maturitou)  30  1  denní 
26-41-L+H/01  MECHANIK ELEKTROTECHNIK (čtyřletý obor s maturitou)  30  1  denní 
26-52-H/01  ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE (tříletý obor s vyučením)  30  1  denní 
68-42-L/51  BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY (nástavbové studium pro absolventy tříletých uč. oborů vzdělání)  24  1  denní 
26-52-H/01  ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE (zkrácené studium)  30  1  kombinovaná 

Legislativní rámec:

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách (dále jen vyhláška č. 353/2016 Sb.). Přijímací řízení probíhá za podmínek, které byly upraveny novelou školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.). 

Písemné rozhodnutí se zasílá pouze nepřijatým uchazečům, po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání), vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem, možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole, na kterou byl přijat na odvolání.