Připravované projekty

Home / Projekty a granty / Připravované projekty

Dovolujeme si Vás upozornit na unikátní akci „Den robotiky“, kterou naše instituce připravuje s předními odborníky v oblasti mechatroniky, kyberbezpečnosti, digitalizace, telekomunikací a dalších obdobných oborů.

Výuka informatiky by se měla v příštích letech výrazně proměnit…
školáci se mají učit základům programování…
je Praha připravená a co může nabídnout dětem a rodičům již dnes…
vše se dozvíte na tiskové konferenci konané v rámci akce!

Akcí se snažíme široké veřejnosti prezentovat „pilotní polytechnické hnízdo“, které  je  vybaveno nejmodernějšími výukovými technologiemi obdobně jako je tomu i u ostatních technických místností školy, pomocí níž a především populární  formou  (robotické stavebnice, virtuální  i  rozšířená  realita, programování, 3D tisk apod.) motivujeme   a rozvíjíme  žákovské  dovednosti (kompetence)  v návaznosti koncepcí Průmyslu i  Společnosti 4.0.  Neboť  jemná motorika, znalost přírodních věd i logické a kritické  myšlení nejsou  vhodné pouze pro polytechnické či  technické odvětví, ale jsou potřebné i pro další profese či studijní obory, jako jsou např. lékařství, ekonomie, pedagogika, kde se učitelé u  žáků/studentů setkávají  stále častěji se  zhoršujícími se  motorickými  dovednostmi  i  nedostatečným logickým i kritickým myšlením.

Místo konání:                    Pilotní polytechnické hnízdo – Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

Datum konání:                  30. října 2018

Čas:                                  slavnostní zahájení 9:00 až 9:30 hod., konec akce 16:00 hod.

 

Záštitu nad akcí převzali:

Ing. Andrej Babiš – předseda vlády České republiky

PhDr. Jindřich Fryč – státní tajemník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Mgr. Adriana Krnáčová, MBA – primátorka hlavního města Prahy

Ing. Mgr. Irena Ropková – radní hlavního města Prahy

Ing. Jan Jarolím – starosta Městské části Praha 9

prof. PaedDr.Michal Nedělka, Dr. – děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. – ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze

Pozvánka na akci – ZDE

Dne 11.4 2017 byla zveřejněna výzva č. 02_16_041 pro Vyšší odborné školy v prioritní ose 3 OP VVV. V uplynulých týdnech se uskutečnilo několik seminářů, schůzek zájemců o žadatelství v jednotlivých odborných oblastech, jejich partnerů či pilotujících škol.
Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky (VOŠIS a SŠEMI) jako žadatel v oblasti technické uspořádala 28.6. 2017 schůzku případných žadatelů v dalších oblastech a zájemců o informace k výzvě.
Odpovědi na dotazy přišli předat Ing. Josef Vozáb a Mgr. Marta Stará, odborníci z MŠMT. Pozvání přijala i předsedkyně Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ) Ing. Markéta Pražmová. Ing. Marek Nevosad představil možnou spolupráci žadatelů s ČVUT na daném projektu.
Schůzky se zúčastnilo více než 20 zástupců vyšších odborných škol z celé republiky, kteří odcházeli po více jak 3 hodinách debat spokojeni domů.
projek_VOS_1
projek_VOS_3
projek_VOS_4
projek_VOS_6
projek_VOS_5
projek_VOS_7
projek_VOS_9

Projekt Inovace VOV – technická oblast…