Změna termínu odevzdání klauzurních prací pro třídy MT1, MT2, MT3

Změna termínu odevzdání klauzurních prací pro třídy MT1, MT2, MT3
Deadline pro odevzdání klauzurní práce se posouvá na 22.5.2020