Dodatek č.1 školního řádu SŠEMI

Dodatek č.1 Školní řád

Dodatek č.1 se vztahuje na situace, kdy je za podmínek stanovených v § 184a zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanovena povinnost školy vzdělávat žáky distančním způsobem.