Výsledky talentových zkoušek – 2023

Seznam výsledků uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 1. ročníku oboru vzdělání s talentovou zkouškou 82-41-M/17 Multimediální tvorba na školní rok 2024/2025 v prvním kole přijímacího řízení.


V souladu s novelou zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky Praha 9, Novovysočanská 280/48, zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 který obsahuje:

 1. výsledky uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
 2. datum zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem;
 3. kritéria přijímacího řízení;

Seznam přijatých bude zveřejněn dne 15.5.2024.

Pro obory vzdělání s talentovou zkouškou platí, že ředitel střední školy, jejíž obor vzdělání je uveden v přihlášce jako první v pořadí, sdělí informaci o právu uchazeče (či jeho zákonného zástupce) změnit pořadí všech oborů, do kterých se přihlásil.

Dle § 60 a školského zákona můžete změnit pořadí škol na přihlášce do 15. března 2024 a to podáním nové přihlášky, kterou můžete podat v elektronické formě systému https://www.dipsy.cz/.


Výsledky uchazečů pod přidělenými registračními čísly

1. 24117: 99
2. 24103: 92,5
3. 24185: 92,17
4. 24176:91,33
5. 24166: 90,83
6. 24106: 90,67
7. 24168: 90,67
8. 24107: 87,83
9. 24159: 86,67
10. 24100: 84,83
11. 24145: 83,67
12. 24118: 82,67
13. 24156: 82,33
14. 24191: 82
15. 24157: 81,83
16. 24128: 81,5
17. 24149: 81,33
18. 24137: 81
19. 24129: 80
20. 24162: 78
21. 24122: 77,33
22. 24134: 77,33
23. 24170: 77,17
24. 24164: 77
25. 24124: 76,83
26. 24181: 76,67
27. 24174: 76,5
28. 24121: 75,67
29. 24115: 74,83
30. 24101: 73,5
31. 24130: 73,33
32. 24136: 72,83
33. 24148: 72,67
34. 24177: 72,67
35. 24152: 72,5
36. 24190: 71,83
37. 24138: 71,67
38. 24140: 71,5
39. 24112: 70,83
40. 24110: 70,5
41. 24151: 70,17
42. 24127: 70
43. 24172: 69,67
44. 24165: 69,17
45. 24131: 68,67
46. 24141: 68,5
47. 24160: 68,17
48. 24102: 67,33
49. 24150: 66,83
50. 24146: 65,33
51. 24104: 64,83
52. 24171: 64,83
53. 24163: 64,67
54. 24180: 63,83
55. 24132: 63
56. 24113: 62,33
57. 24153: 61,67
58. 24182: 60,83
59. 24109: 60,67
60. 24179: 60,5
61. 24193: 60,5
62. 24178: 60,17
63. 24133: 60
64. 24194: 59,67
65. 24119: 59,5
66. 24120: 58,5
67. 24158: 58,33
68. 23144: 58
69. 24123: 57,5
70. 23143: 56,33
71. 24184: 56,17
72. 24155: 56
73. 23142: 55,5
74. 24187: 55,33
75. 24135: 54,83
76. 24114: 54
77. 24125: 53,83
78. 24108: 53,17
79. 24173: 53
80. 24186: 51,33
81. 24139: 51
82. 24195: 50
83. 24105: 48,67
84. 24183: 48,67
85. 24111: 48,17
86. 24116: 47,67
87. 24169: 47
88. 24175: 41,67
89. 24167: 40,67
90. 24188: 39,33
91. 24147: 38,83
92. 24161: 37,5
93. 24189: 30,67
94. 24126: vyřazen
95. 24192: vyřazen
96. 24154: vyřazen


Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

 6. únor 2024


 Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči budou přijímáni v rámci stanovené kvóty na základě pořadníku sestaveného dle následujících kritérií.

Z celkového počtu 100 možných bodů lze získat:

 1. 10 bodů – Motivační dopis
 2. 20 bodů – Praktická výtvarná část
 3. 20 bodů – Praktická fotografická část
 4. 35 bodů – Rozhovor s komisí
 5. 15 bodů – Prospěch ze základní školy

 

 1. Talentová zkouška se skládá ze 2 částí:
  • Motivační dopis – uchazeč popíše důvody, pro které si obor vybral
  • Prezentace dosavadní tvorby v power pointu (10 obrazů nebo fotografií)

Odevzdané práce uchazečů budou vyhodnoceny před vlastní zkouškou a uchazeči budou seřazeni sestupně podle dosažených bodů. Termín odevzdání do systému Moodle: do 20.12.2023 do 16:00 hodin.

 1. Praktická výtvarná část – uchazeč na libovolné téma zpracuje výtvarnou práci. Forma zpracování závisí na uvážení uchazeče, který si přinese vhodné výtvarné pomůcky ( pastelky, pastely, tužky, fixy nebo materiály na tvorbu koláže).
 2. Praktická fotografická část – uchazeč vytvoří 5 snímků z prostředí školy (exteriér či interiér dle zadání) na vlastní fotoaparát či mobilní telefon. Odevzdá na paměťové kartě či flash discu komisi.
 3. Ústní pohovor (délka trvání cca 15 minut)
 • prezentace dříve odevzdané práce v power pointu
 • rozhovor s komisí (motivace, přehled v oboru apod.)
 1. Prospěch na základní škole:
  • Průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí a 2. pololetí 8. ročníku základní školy.

U uchazečů, kteří již ukončili základní školu, průměrný prospěch ze všech předmětů za 1. pololetí a 2. pololetí 9. ročníku.


Bodové hodnocení za průměry ze ZŠ

Při shodě bodového výsledku je rozhodující hodnocení z rozhovoru s komisí. Pokud dojde ke shodě v tomto bodovém hodnocení, rozhodne vyšší součet bodů za výtvarnou a fotografickou práci během praktické talentové zkoušky.


Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc., v.r.
ředitelka VOŠIS a SŠEMI