Studijní obory

Prohlédněte si obory které se u nás dají studovat

Název ŠVP: Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Kód studia: 26-41-M / 01
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Specializovaný studijní obor vychovává odborníky v oboru bezpečnostních technologií v rámci středoškolského vzdělání. Studenti jsou prakticky i teoreticky seznamováni se zásadami budování bezpečnostního, kamerového a přístupového systému, obor připravuje žáky tak, aby po absolvování našli uplatnění na pracovištích, kde je dominantní problematikou zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie. Absolventi mohou pracovat přímo v oblastech vývoje a servisu slaboproudých bezpečnostních zařízení, v oborech zabývajících se přístupovými systémy, kamerovými systémy, perimetrií a biometrií. Během studia se studenti naučí navrhnout smysluplný bezpečnostní systém, který prakticky zrealizují a následně obhájí. Škola dlouhodobě spolupracuje s renomovanými firmami v tomto oboru a žáci u nich realizují své praxe. Zároveň se žáci průběžně účastní školení firem o aktuálním stavu v praxi využívaných technologií. Po skončení studia mají žáci velmi dobrou možnost pracovního uplatnění.

Absolventi jsou schopni pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Přihláška ke studiu studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA – zde.

Učební plán studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

 

Vzdělávací okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník celkem
Všeobecné vzdělávací předměty 18 18 16 16 68
Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14
Cizí jazyk (AJ nebo NJ – pokr. ze ZŠ) 3 4 4 4 15
Dějepis 1 0 0 0 1
Matematika 4 4 3 4 15
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 1 1 0 0 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 0 2 1 3
Informační a komunikační technologie 2 2 1 1 6
Odborné předměty 14 16 16 17 63
Základy elektrotechniky 5 1 0 0 6
Elektrotechnologie 1 0 0 0 1
Elektrická měření 0 2 2 2 6
Elektronika 0 2 2 2 6
Praktická elektronika 2 0 0 0 2
Číslicová technika 0 4 2 0 6
Přenosové a informační systémy 0 0 0 3 3
Seminář k praktické zkoušce 0 0 0 1 1
Bezpečnostní systémy 0 2 3 3 8
Hardware 0 0 2 2 4
Aplikované bezpečnostní systémy 0 2 2 4 8
Technické kreslení 3 0 0 0 3
Praxe 3 3 3 0 9
Celkem 32 34 32 33 131

Název ŠVP: Softwarové aplikace a programování
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Kód studia: 18-20-M / 01
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Studijní obor je zaměřen na vývoj a administraci webových i mobilních aplikací. Zabývá se implementací a administrací operačních systémů. Absolventi naleznou uplatnění ve firmách jako správci IT, tvůrci aplikací nebo na pozici poskytující podporu uživatelům IT. Absolventi tak mohou pracovat přímo ve firmách zabývajících se instalací a servisem výpočetní techniky nebo tvorbou klientských aplikací. Studenti se učí programování HTML, PHP a JAVASCRIPT. Absolventi nacházejí uplatnění v oblastech vývoje a servisu výpočetní techniky. Nacházejí uplatnění i jako programátoři, tvůrci webových aplikací a správci systémů.

Absolventi jsou schopni pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Přihláška ke studiu studijního oboru 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – zde.

Učební plán studijního oboru  18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Vzdělávací okruhy 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Všeobecné vzdělávací předměty 23 16 16 18 73
Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14
Anglický jazyk 3 3 4 4 14
Odborná technická angličtina 1 1 1 1 4
Základy společenských a ekologických věd 1 1 1 1 4
Dějepis 1 0 0 0 1
Fyzika 2 2 0 0 4
Chemie 2 0 0 0 2
Matematika 4 4 3 4 15
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 4 0 0 0 4
Ekonomika 0 0 1 2 3
Odborné předměty 11 16 17 13 57
Hardware 2 2 0 0 4
Operační systémy 2 2 2 2 8
Aplikační software 0 4 2 2 8
Počítačové sítě 0 0 3 3 6
Praxe 3 3 3 0 9
Multimédia 0 0 2 2 4
Praktická elektronika 2 2 2 0 6
Seminář k praktické zkoušce 0 0 0 1 1
Programování a aplikace 2 3 3 3 11
Celkem 34 32 33 31 130

Název ŠVP: Elektronik pro informační a komunikační techniku
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Kód studia: 26-41-H+L / 01
Způsob zakončení studia: závěrečná učňovská zkouška a maturitní zkouška

Od příštího školního roku je tento obor kombinovaný, tzn. žák zakončí třetí ročník učňovskou zkouškou a následně může pokračovat další rok ve studiu a ten ukončit maturitní zkouškou.

Obor je zaměřen na elektroniku, automatizaci, číslicovou technikou a elektrotechnické měření, komunikační a přenosovou techniku. Krom teoretického vyučování se intenzivně zaměřuje na odborný výcvik, kde žáci pracují ve školních dílnách.

Toto tvoří základní obsah učňovské i maturitní zkoušky v odborné oblasti.

Obor zajišťuje teoretickou i praktickou přípravu budoucích servisních techniků pro výpočetní techniku, servisních mechaniků spotřební elektroniky s důrazem na současné moderní technologie.

Přihláška ke studiu studijního oboru 26-41-L+H/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK – zde.

Učební plán studijního oboru 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Vzdělávací okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník celkem
Všeobecné vzdělávací předměty 19 17 15 18 69
Český jazyk a literatura 2 3 2 3 10
Cizí jazyk (AJ nebo NJ – pokrač. ze ZŠ) 3 4 4 4 15
Základy společenských a ekologických věd 1 1 1 1 4
Dějepis 1 0 0 0 1
Matematika 4 4 3 4 15
Fyzika 2 1 1 1 5
Chemie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 0 2 1 3
Informační a komunikační technologie 2 2 0 1 5
Odborné předměty 14 16 18,5 15 63,5
Číslicová technika 0 2 2 2 6
Komunikační a přenosová technika 0 0 3 3 6
Základy elektrotechniky 5 1 0 0 6
Elektrotechnologie 1 0 0 0 1
Elektrotechnická měření 0 2 2 2 6
Elektronika 0 2 1 0 3
Seminář k praktické zkoušce 0 0 0 1 1
Technické kreslení 2 0 0 0 2
Odborný výcvik 6 9 10,5 7 32,5
Celkem 33 33 33,5 33 132,5

Název ŠVP: Mechanik elektronických zařízení
Délka studia: 3  roky
Forma studia: denní
Kód studia: 26-52-H / 01
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška (výuční list)

Teoretická a praktická příprava žáků je zaměřena na činnosti spojené s výrobou, montáží, údržbou a opravami elektronických výrobků a zařízení z oblasti výpočetní a organizační techniky, spotřební elektroniky, zabezpečovacích zařízení a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.

Absolventi mohou pokračovat na naší škole ve dvouletém denním nástavbovém studiu oboru.

Přihláška ke studiu studijního oboru 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE – zde.

Učební plán oboru 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

Vzdělávací okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník celkem
Všeobecné vzdělávací předměty 17 11 11 39
Český jazyk a literatura 3 2 2 7
Cizí jazyk (AJ nebo NJ – pokrač. ze ZŠ) 2 2 2 6
Základy společenských věd 1 1 1 3
Matematika 3 2 2 7
Fyzika 2 2 0 4
Chemie 1 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 6
Ekonomika 0 0 2 2
Informační a komunikační technologie 3 0 0 3
Odborné předměty 17 22 23 62
Základy elektrotechniky 5 1 0 6
Elektrotechnologie 1 0 0 1
Elektronika 0 3 3 6
Elektrická měření 0 2 2 4
Číslicová technika 0 0 2 2
Informační a síťové technologie 0 0 2 2
Automatizace 0 2 0 2
Technické kreslení 2 0 0 2
Odborný výcvik 9 14 14 37
Celkem 34 33 34 101

Název ŠVP: Vizualizace a počítačová grafika
Délka studia: 4 roky
Forma studia: denní
Kód studia: 82-41-M / 17
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Obor Multimediální tvorba má předepsány talentové zkoušky, termín podání přihlášek ke studiu je do 30.11. daného roku. Talentové zkoušky se konají mezi 2. a 15. lednem  následujícího roku.

Studijní obor je zaměřen na technické zabezpečení multimediálních projektů, zároveň však obsahuje i velký podíl výuky designu a reklamy. Velký důraz je kladen zejména na tvorbu ve 3D s použitím nejmodernějšího technického  vybavení. Škola disponuje speciální 3D laboratoří stereoskopické projekce, ve které je možná výuka jak 3D tak i 2D projekce, animace a programování ve specializovaných SW typu Blender či Cinema 4D. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení z oboru fotografie, tvorby videí a jejich zpracování.

Doporučené požadavky na konfiguraci počítače pro využití uvedených aplikací jsou k dispozici na webových stránkách výrobců softwaru:

Adobe Creative Cloud https://helpx.adobe.com/cz/creative-cloud/system-requirements.html
Cinema 4D https://www.cinema4d.cz/products/cinema-4d/system/
Blender https://www.blender.org/download/requirements/

Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění v oblasti reklamy, tvorby animovaných i hraných filmů, webdesingu aj. nebo mohou pokračovat v dalším studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Přihláška ke studiu studijního oboru 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA – zde.

Učební plán studijního oboru 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

 

Vzdělávací okruhy 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník celkem
Všeobecné vzdělávací předměty 18 12 15 17 62
Český jazyk a literatura 3 3 4 4 14
Anglický jazyk 3 3 3 4 13
Německý jazyk volitelně
Základy společenských a ekologických věd 1 2 2 1 6
Dějepis 1 0 0 0 1
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Matematika 2 2 3 3 10
Informační a komunikační technologie 2 0 0 0 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 0 1 2 3
Seminář k praktické zkoušce 0 0 0 1 1
Odborné předměty 16 22 20 16 74
Dějiny umění 1 2 2 3 8
Výtvarná tvorba – kreslení 2 2 2 0 6
Výtvarná tvorba – navrhování 2 2 2 0 6
Programování 0 2 2 0 4
Grafika a vizualizace ve 3D 0 2 3 3 8
Multimedia 2 3 3 3 11
Elektronika 3 3 0 0 6
Design a reklama 3 3 3 3 12
Osvětlovací technika 1 1 0 0 2
Praxe 2 2 3 4 11
Celkem hodin 34 34 35 33 136


Maturita

1. Multimédia + Grafika a vizualizace ve 3D – písemná část
2. Dějiny umění + Design a reklama – ústní část

Klauzurní práce – obor 82-41-M/17 Multimediální tvorba

U předmětů určených ŠVP v oboru MT je součástí klasifikace také klasifikace z komisionální zkoušky. V případě hodnocení klauzurní zkoušky stupněm nedostatečný nebo při neúčasti na zkoušce, koná žák náhradní klauzurní zkoušku v termínu opravných zkoušek a do jejího úspěšného vykonání je z hlavního předmětu zkoušky neklasifikován.

ročník téma odpovědná osoba
1. malba/kresba Mgr. Karel Kárász
2. PHOTOSHOP Martina Vedralová
3. filmová tvorba BcA. Martina Vedralová
4. portfolio/3D modelace/multimediální tvorba Bc. Jakub Tomeš

Zpětná vazba

Klauzurní práce je součástí systému hodnocení výsledků práce žáků za určité období.

Cíle práce

Cílem klauzurní práce je ověření schopnosti žáků zpracovat zadané téma z oblasti profilujících (odborných) předmětů. Z toho vyplývá, že tyto práce jsou komplexní a spojují znalosti a dovednosti žáka z několika předmětů. Vzhledem k rozsahu díla je nutné, aby žák pracoval na práci nejen v hodinách jednotlivých předmětů, ale samozřejmě i doma.

Zadání

Zadání klauzurních prací bude stanoveno první týden v únoru, témata klauzurních prací budou zveřejněna i na webu školy. Odevzdání, hodnocení (klauzury) a prezentace prací se pak uskuteční první týden v červnu .

Ve 4.ročníku je náplní klauzurní práce vždy odevzdání portfolia 20 vlastních prací, která má předepsány tyto parametry:

 • Titulní strana podle předepsané šablony, 20 listů A4 obsahu
 • Na každé straně jedna práce ze všech oblastí tvorby za uplynulé 4 roky studia
  • Kresba
  • Corporate identity jedné společnosti na 2 listy
  • Modelování v 3D
  • Grafický design
  • Fotografie
  • Počítačová grafika
 • Předepsaný rozsah –2 práce z každé oblasti (mimo CI)+ 8 prací dle vlastního výběru
 • U každé práce bude uveden název, téma, technika, datum vytvoření, ročník a předmět. Práce budou řazeny podle oblastí

Součástí klauzurní práce bude prezentace portfolia v PowerPointu před komisí. Portfolio žáci odevzdají nejpozději do konce března, prezentace proběhnou 3.týden v dubnu.

 

Název ŠVP: Bezpečnostní služby a systémy
Délka studia: 2 roky
Forma studia: denní
Kód studia: 68-42-L / 51
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

Dvouleté nástavbové studium v denní formě je určeno absolventům všech učebních oborů.

Je zaměřeno na problematiku bezpečnosti, práva a ochrany osob.

Absolvent studijního oboru Bezpečnostní služby získá v rámci teoretické a praktické výuky možnost uplatnění v bezpečnostních sborech České republiky, zejména Policie ČR,  Vězeňská služby a Justiční stráže ČR a Hasičského záchranného sboru. Stejným způsobem je možné uplatnění absolventa u Městských (Obecních) policií a Soukromých bezpečnostních služeb. V oblasti veřejné správy nalezne absolvent uplatnění na pozicích Metodik prevence kriminality a sociálně patologických jevů, na základních pozicích u Probační a mediační služby ČR, při činnosti soudů, státních zastupitelství a v dalších právních činnostech a činnostech úřadů veřejné správy. Výhodnou pro studenty je teoretická i praktická příprava na složení zkoušky z odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu, kterou může následně student složit po dosažení zákonem stanovené věkové hranice.

Přihláška ke studiu studijního oboru 68-42-L/51 BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY – zde.

Učební plán nástavbového studia 68-42-L/51 Bezpečnostní služby

Vzdělávací okruhy 1.ročník 2.ročník celkem
Všeobecné vzdělávací předměty 15 15 30
Český jazyk a literatura 5 5 10
Cizí jazyk (AJ) 4 4 8
Matematika 4 4 8
Tělesná výchova 2 2 4
Odborné předměty 19 19 34
Právo trestní 2 2 4
Právo občanské 3 3 6
Bezpečnostní složky 3 3 6
Prevence 2 3 5
Seminář k praktické zkoušce 0 1 1
Pedagogika 2 0 2
Psychologie 1 2 3
Informační technologie 3 2 5
Praxe – střelecká příprava 3 3 6
Celkem 34 34 68

Zkrácené studium pro získání středního vzdělávání s výučním listem nebo s maturitní zkouškou  reaguje na zvyšující se zájem absolventů oborů vzdělávání, v nichž  se dosahuje středního vzdělávání s maturitní zkouškou (jak z řad uchazečů o vzdělání, tak například z řad podnikatelů), o doplnění svého vzdělání způsobem, který bude vyhovovat jejich potřebách a požadavkům trhu práce.

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Délka a forma vzdělávání: 1 rok  kombinované vzdělávání
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Podmínky pro přijetí ke vzdělání:
 • přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání²
 • ke zkrácenému studiu se přijímají uchazeči, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání, přičemž není rozhodující v jakém
 • při velkém počtu uchazečů bude brán ohled na výsledky maturitní zkoušky

Způsob ukončení vzdělání:
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Přihláška ke studiu studijního oboru 26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE – zde.

Vzdělávací okruhy 1.ročník celkem
Odborné předměty 32 32
Základy elektrotechniky 6 6
Elektronika 6 6
Elektrická měření 6 6
Číslicová technika 4 4
Informační a síťové
technologie
2 2
Odborný výcvik 8 8
Celkem hodin/týden 32 32


——————————————————————————————————————————————————–

¹ Kombinované vzdělávání je složeno z  denní formy vzdělání (odborný výcvik) a distanční formy (odborné předměty). Vzhledem k povaze výuky odborného výcviku je nutné, aby vzdělávání probíhalo v denní formě v dílnách školy (OV lze provádět i na pracovištích smluvních partnerů školy). Distanční forma vzdělávání odborných předmětů – multimediální forma řízeného studia, učivo je prezentováno v programu Moodle s možností osobních konzultací s vyučujícími. Praktická měření budou prováděna v elektrotechnických laboratořích školy.

² Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.