Ostatní granty

Home / Projekty a granty / Ostatní granty

VOŠIS a SŠEMI od ledna do srpna 2022 nastavila systém doučování  v rámci programu realizovaného z Národního plánu obnovy s cílem  podpořit vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem.

KAP

Jak se chovat v cybeprostoru

Termín:                                                  12. 9. 2018

Vedoucí kurzu – školitel:                    Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D.

Hodinová dotace:                                 6 hodin

Soubor ke stažení ZDE.

Nadační fond Cesta ke vzdělání, jehož zřizovatelem je hlavní město Praha, vznikl v roce 2009 na základě iniciativy tehdejšího pražského primátora MUDr. Pavla Béma. Jeho založení bylo motivováno především snahou představitelů hlavního města České republiky přispět k trvale udržitelnému rozvoji kvality pražského školství a podporovat výjimečné žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, které se nachází na území hlavního města Prahy. Nadační fond Cesta ke vzdělání má svou činností přispět ke zvyšování prestiže pražského školství, a tím k renomé české metropole v domácím i mezinárodním kontextu. Praha – Luxemburg,kořeny historie – mezinárodní soutěž

 

Ve dnech 2-5. 11.2015 jsme uskutečnili projektový výjezd Praha – Luxemburg, kořeny historie – mezinárodní soutěž.

Pro studenty partnerské školy Ecole Européenne Luxembourg –Kirchberg jsme uspořádali znalostní soutěž v anglickém jazyce, kdy na základě prezentovaných faktů a obrázků studenti odpověděli na množství otázek, týkajících se reálií České republiky a Prahy . Z provozních důvodů jsme změnili partnerskou školu, neboť na evropské škole byli studenti schopni komunikovat v angličtině bez nutnosti překladu do francouzštiny. Dalším důvodem byla možnost navštívit blízkou univerzitu Université du Luxembourg.

 

Připomněli jsme si společně historické propojení našich zemí a zvláště poukázali na historický přínos Karla IV( syna Jana Lucemburského), jehož 700. výročí narození si připomeneme v příštím roce.

Prezentovali jsme také práci na projektech EU  KA1  a KA2-PLEMICT, pohovořili jsme o naší škole, Praze a České republice.

Vzájemná komunikace studentů problémy nečinila, protože výuka anglického jazyka probíhá i na partnerské škole. Návštěva školy a kontakt se studenty, jejichž hlavním jazykem není čeština, vždy vysoce motivuje naše studenty ke studiu jazyka. Studenti byli překvapeni, že na partnerské univerzitě studenti komunikují čtyřmi jazyky -lucemburštinou, francouzštinou, němčinou a angličtinou.

Jako ukázku předprofesní přípravy ve svých oborech studenti také vytvořili 3D prezentace vybraných pražských plastik a soch a předvedli svoji práci také přímo na místě vytvořením 3D prezentace nejznámější plastiky Hammelsmarch a hrobky Jana Lucemburského v katedrále Notre Dame. Prezentace doplníme přidáním QR kódů, které navedou zájemce na nahrané video nebo audioprezentace. Rádi bychom tak rozvinuli budoucí spolupráci s technicky zaměřenými studenty školy a připravili další společné projekty, zaměřené právě na tvorbu 3D prezentací s využitím QR kódů pro naše hlavní města.

Jako významnou součást historie jsme navštívili Porta Nigra a katedrálu  v Trieru, sídelním městě jednoho z kurfiřtů karolinského období, Muzeum národního odporu v Esch -sur- Alzette, katedrálu v Norimberku, postavenou Karlem IV a Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände.

Trier P1130108

P1130150 P1130166

P1130334 P1130379

P1130432 P1130451

 

Stěžejním cílem projektu je podstatné zvýšení úrovně středoškolské odborné výuky daných cílových skupin prostřednictvím následujících prostředků:

 • aktualizací a adaptací vybraných e-learningových kurzů
 • lokalizací vybraných kurzů pro jednotlivá národní prostředí
 • adaptací vícejazyčného multimediálního slovníku, jeho rozšířením o výkladovou část, doplněním vhodných předmětových hesel a přidáním dalšího jazyka
 • přípravou off-line verze (vhodné pro čtečky elektronických knih) a tisknutelné verze kurzů
 • přípravou tutorů a učitelů a pilotním během ve všech partnerských zemích
 • finálními opravami výstupů (na základě získané zpětné vazby)
 • pilotní akreditací vybraného kurzu (či kurzů)
 • zajištěním udržitelnosti výsledků po ukončení projektu

Příprava a revize výukových materiálů  byla svěřena odborníkům v příslušných oblastech. Její obsah vychází z podrobných osnov, které zohledňují skutečné potřeby, tzn. požadované znalosti a dovednosti, resp. zvýšení kvalifikace učitelů.

 Vytvořené kurzy  vlajky

 1. NGN (Next Generation Network)
 2. Zabezpečení informací a sítí
 3. Komunikační sítě a internetový protokol verze 6
 4. Mobilní sítě
 5. Multimédia
 6. Logické a číslicové systémy

ŠVÉDSKO 10. 11. – 16. 11. 2010

 

Cesta do Švédska se mohla zrealizovat díky příspěvku z nadačního fondu pana primátora v rámci projektu ,,Cesta ke vzdělání“. Navštívili jsme školu podobného zaměření ve Stockholmu za účelem navázání budoucí společné spolupráce.

 

10. 11. 2010 (středa)

Sraz na letišti v Praze jsme měli mezi 9.45 a 10 hod. a první překvapení nastalo, když jsme se nově museli odbavit sami. Ale protože se jednalo o výjezd ,,nadaných“, tak jsme to zvládli. Díky mlze a delším odstupům mezi startujícími letadly jsme měli asi 15 minut zpoždění, ale přistávali jsme na čas.

 

        Na letišti Arlen ve Stockoholmu jsme koupili zpáteční jízdenky na příměstský autobus do centra. Autobus už byl přistaven a nás překvapil velmi milý a ochotný pan řidič, mluvící výborně anglicky, který nás ihned upozornil na wifi v autobuse. A tu jsme samozřejmě ihned museli využít.

Pan Matějka zavolal z autobusu přes freecall do Česka a také jsme se připojili na videokonferenční zařízení školy právě ve chvíli, kdy v konferenčním sále probíhal den otevřených dveří. Na hlavním nádraží v centru jsme pak zakoupili jízdenky na MHD a pěšky jsme se odebrali do našeho domova na příštích šest dnů – lnterhostelu, který se nacházel zhruba 15 min pěšky od hlavního nádraží. Chvíli jsme vydechli a vybalili kufry a pak vyrazili na večeři do kebab baru. Na 20.00 hodin byla domluvena schůzka s panem Daliborem Svobodou, česky mluvícím učitelem z místní školy, který organizoval program naší návštěvy. Pan Svoboda byl velmi milý a ochotný, strávili jsme téměř 2 hodiny ve zdejší kavárně a povídali o školské problematice obou států. Přinesl nám plánek, jak se dostat do školy a domluvili jsme setkání na další den. Po návratu do hostelu jsme si ještě v kuchyňce v přízemí uvařili kávu a řešili pracovní maily, ale také konferovali školní problémy.

       

 

11. 11. 2010 (čtvrtek)

Ranní vstávání probíhalo v typickém rychlém tempu. Obdařeni dobrou náladou jsme statečně vyrazili vstříc našemu dennímu programu. Po přelouskání komplikovaného názvu naší konečné vlakové stanice, naše kroky směřovaly do moderního školního komplexu zvaného FREDRIK. Po náročné cestě nás čekalo příjemné přivítaní a následně zasloužený oběd, který by| opravdu znamenitý. Následovala detailní prohlídka místních učeben a odborných dílen za doprovodu zdejší učitelky a dílenských mistrů. Exkurze byla velmi zajímavá, poučná a poznali jsme způsob vyučování našich švédských kamarádů. Po seznámení se s místními žákyněmi následovala vtipná výměna českých a švédských pojmů. Z Posledních sil jsme se vydali vstříc rychlému občerstvení a prohlídce zdejší knihovny.

S oteklými lýtky jsme se dopotáceli na vlakové nádraží a vlakem jsme směřovali zpět na hostel. Krátký odpočinek doprovázený vydatnou večeří nám dodal sílu k povzbuzování našeho reprezentačního hokejového boje se Švédy v místním baru. Navzdory prohře jsme si nenechali vzít úsměv ze rtů, pomohla nám v tom ochutnávka švédského piva. Unaveni po celodenním programu jsme spokojeně ulehli do našich pelíšků.

 

12. 11. 2010 (pátek)

V pátek jsme se probudili do deštivého rána. Hned po snídani jsme se odebrali do školy, kde byla naplánována návštěva praktické výuky elektrotechniky. Vzájemně jsme si vyměnili informace se studenty i kolegy. Po hodině jsme se odebrali do malého, ale útulného školního bufetu, kde jsme si dali kávu a malý zákusek. Po krátké diskuzi jsme šli na průzkum místního nákupního centra. Hned potom jsme se vlakem vrátili do centra Stockholmu, kde jsme se ještě zastavili v místním obchodě LIDL a nakoupili nějaké potraviny na večeři. V hostelu jsme ještě prodiskutovali plány na další den a jelikož jsme byli vyčerpáni, šli jsme spát.

 

13. 11. 2010 (sobota)

Pootevřenými dveřmi mě ovanul průvan, přičemž mezi nimi spatřím jednoho ze svých spolunocležníků. Druhý pohled směřující na display mobilu mne však vyvádí z omylu, že je ještě noc, blíží se totiž desátá a s ní nejvyšší čas vstát. V poklusu do sebe háži snídani a spokojeně usedám do koženého křesla, kde očekávám ostatní. Už jen Radek zbývá, neviděli jste ho? Asi po 15 minutách jsme konečně připraveni k odchodu, následuje cesta metrem až na konečnou, a to dává dostatek prostoru k prodiskutování dojmů z předchozího dne. Když však nakonec vystoupíme na předměstí, s hrůzou zjišťujeme, že se hledaný zámek, který je mimo jiné sídlem korunní princezny, nenachází zde, ale o několik stanic zpět. A tak po několika zastávkách metrem a krátké cestě autobusem konečně dorážíme na místo. Obklopují nás rozlehlé zámecké zahrady s přilehlou vodní hladinou. První, co ihned na písečné cestě postřehneme, je zámecká stráž, která během několika manévrů tasí zbraně, tak tak stačíme vytahovat fotoaparáty a vše dokumentovat. Sotva však za stráží zapadly dveře, postřehne pan Matějka kožené pouzdro, které jednomu z členů gardy vypadlo. Nelení a vstupuje za vyhrazený prostor s mnoha zákazovými cedulemi, jakožto čestný nálezce. Mnohačlenná stráž okamžitě otevře, přičemž se naše slečna učitelka sotva ubrání infarktu. Po tomto dobrodružství definitivně zamíříme do bezpečí zámku, kde hledáme „rozkradené“ české sbírky z 30leté války, marně. Avšak nalézáme různé zajímavé obrazy, které líčí švédské bitvy.

 

      Kulturně obohaceni opouštíme interiéry nadýchat se čerstvého ledového vzduchu. Neboť nám pomalu dochází peníze, poohlížíme se po směnárně a ingrediencích na slavnostní večeři pro slečnu učitelku, která má dnes narozeniny. Po večeři míříme do peřin, však to byl také náročný den.

 

14. 11. 2010 (neděle)

Na neděli byla již předem plánována prohlídka Stockholmu. Protože zde na severu zapadá slunce dříve, zvolili jsme drastický způsob prodloužení dne a sice již v 9:00 hodin ráno sraz před hostelem. V půl deváté přišel k nám do pokoje pan učitel, aby nám oznámil, že již ted‘ to nestíháme. Po několika minutách zpoždění se konečně všichni scházíme před dveřmi našeho obydlí a vyrážíme do otevřené náruče Stockholmu. Již po prvních krocích na nás doléhá atmosféra Manhattanu. V ulici, ne příliš široké, je po obou stranách záplava obchodů s oblečením a jiným zbožím. Zastavujeme se hned v prvním souvenirshopu, který potkáme. Nakonec stejně nic nekupujeme a odcházíme směrem k historickému centru.

Pak se událo jen pramálo zajímavostí a proto zde uvedu jen hesla k nejdůležitějším událostem. ,,Jak voják na mizinu přišel“. ,,Jak jsme hledali cachky“. ,,Ztráta členů posádky“. ,,Alfred Nobel“. ,,Mozart a jeho Requiem“.

To byly méně důležité události dnešního dne. Nyní se dostáváme do situace životního rozhodování – soby nebo Mozart? Po slabé půlhodince jsme se konečně rozhodli – soby. Sobi jsou umístěni v místním skanzenu. Popravdě nevím, jestli to je spíše skanzen nebo zoologická zahrada.

 

 

Kromě sobů zde měli také tuleně, medvědy a jednu naštvanou sovu. Po vyfotografování všeho nutného jsme zamířili na tramvaj č. 7 a ta nás odvezla domů. Výstupem z tramvaje na stanici T-centralen naše putování městem končí, byl to velice zajímavý den a myslím, že na něj budeme všichni ještě velmi dlouho vzpomínat.

 

15. 11. 2010 (pondělí)

Tak jako v pátek, i dnes jsme se probudili do deštivého rána. Vzali jsme si deštníky a ubírali se směrem do školy, kam jsme byli pozvání panem Svobodou na oběd ve školní jídelně. Po obědě jsme navštívili hodinu anglického jazyka, kde jsme studentům prezentovali Českou republiku, naší školu a J. A. Komenského. Prezentace měly velký úspěch.

Švédští studenti měli hodně otázek, na které jsme trpělivě odpovídali. Po návštěvě hodiny angličtiny jsme se ještě zastavili ve školním bufetu na kávu, kde naši učitelé dále prodiskutovali nějaké detaily zamýšlené spolupráce. Hned potom jsme se odebrali nakupovat do centra. Večer jsme si trochu odpočinuli a pomalu se začali balit a připravovat se na naši zpáteční cestu do Prahy.

 

 

 

 • eTwinning byl  zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2007 je pevnou součástí  Programu celoživotního učení. Centrální podpůrné středisko provozuje organizace European Schoolnet, mezinárodní sdružení 26 ministerstev školství, které se zabývá přípravou vzdělávacího programu pro školy, učitele a žáky celé Evropy.
 • V říjnu roku 2008 se studenti naší školy spolu se studenty z Opole zapojili do mezinárodního projektu eTwinning, který podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT).

 

 • Inspirací k vytvoření projektu byly Olympijské hry v Pekingu, které se konaly ve stejném roce.

2tw

 

 • Students from partner schools form teams competing in knowledge of known sportsmen.Each school prepares quizzes asd pistures to other along timetable.)

 

 • Příprava na projekt:
 • Studenti se vytvořili týmy a připravili se na týmovou práci. Každý tým měl za úkol najít fotografie světoznámých sportovců a připravit k nim kvíz v anglickém jazyce.

 

 • Průběh :
 • Týmy  uložily na portálu eTwinningu fotografii sportovce. Tým protivníka měl za úkol uhádnout jméno sportovce. Poté mu byl zaslán kvíz, na který musel najít správné odpovědi a opět uložit na portál  eTwinningu.

 

 • Jednotlivé odpovědi pak byly soupeřícím týmem bodově vyhodnoceny a výsledky zapsány vedoucí týmu polské školy do tabulky.
 • Výsledky týmové práce:

3tw

 

Máme lepší skóre, ale za důležitější považujeme propagaci olympijských myšlenek, prohloubení znalostí  cizího jazyka  i  informačních technologií, a to vše zábavnou formou.

087

DZS

naep

 

Projekt Leonardo da Vinci Mobility

 • umožňuje žákům VOŠ a SŠ Slaboproudé elektrotechniky Novovysočanská 48 absolvovat část odborné výuky na partnerské škole v zahraničí formou dvoutýdenních odborných stáží, v rámci kterých se žáci účastní odborného výcviku na odborných pracovištích Střední odborné školy elektrotechnické Rybničná, Bratislava.

 

 • Absolvováním odborné praxe na zahraničním pracovišti umožňujeme našim žákům prohloubit si znalosti studovaného oboru, což přispívá k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce.
 • V rámci projektu probíhá odborná stáž na specializovaných pracovištích přijímající instituce.

 

 • Jedná se o laboratoře zaměřené na praktickou výuku:
 • Elektrických měření
 • Zpracování audio a video signálů
 • Síťových technologií

 

 • Odborné stáže se účastní celkem 30 žáků v šesti turnusech (6 x 5 studentů). Všichni absolventi odborné stáže na zahraničním pracovišti (škole) po úspěšném absolvování získávají certifikát Europass Mobility.
 • Samotné stáži předchází odborná, jazyková, psychologická a kulturní příprava, jejíž cílem je teoreticky připravit účastníky na dvoutýdenní pobyt v zahraničí tak, aby celá stáž proběhla bez komplikací.
 • Realizace projektu probíhala v období 2012 – 2014 (školní roky 2012/13 a 2013/14). 

 

  • Další informace o projektu naleznete ZDE 

 

Leonardo da Vinci Mobility  2014

 

Mezinárodní mobilita žáků VOŠ a SŠSE – Bratislava

umožňuje žákům VOŠ a SŠ Slaboproudé elektrotechniky Novovysočanská 48 absolvovat část odborné výuky na partnerské škole v zahraničí formou dvoutýdenních odborných stáží, v rámci kterých se žáci účastní výuky odborných předmětů na SPŠE Karola Adlera 5 v Bratislavě.

Absolvováním odborné praxe na zahraničním pracovišti umožňujeme našim žákům prohloubit si znalosti studovaného oboru, což přispívá k jejich lepší uplatnitelnosti na trhu práce.

V rámci projektu probíhá odborná stáž na specializovaných pracovištích přijímající instituce.

Studenti absolvují tři kurzy na téma

Informační technologie – konfigurace routerů

Elektrotechnická měření z optoelektroniky

Programování PLC systém Simatic

Odborné stáže se účastní celkem 20 žáků ve dvou turnusech (2 x 10 studentů). Všichni absolventi odborné stáže na zahraničním pracovišti (škole) po úspěšném absolvování získávají certifikát Europass Mobility.

Samotné stáži předchází odborná, jazyková, psychologická a kulturní příprava, jejíž cílem je teoreticky připravit účastníky na dvoutýdenní pobyt v zahraničí tak, aby celá stáž proběhla bez komplikací.

Realizace projektu probíhá v období  roku 2014 (školní roky 2013/14 a 2014/15). 

 

Další informace o projektu naleznete ZDE.

Multilaterální projekt Comenius partnerství

V roce 2010 nám byl spolu se dvěma partnerskými školami z tureckého Samsunu a polského Opole schválen multilaterální projekt Comenius partnerství, o který jsme původně žádali s dalšími dvěma školami z Rumunska a ze Slovenska, kterým bohužel národní agentura financování projektu zamítla.  

Z toho důvodu bylo potřebné na začátku projektové spolupráce reorganizovat celý plán práce, hlavně plán mobilit a časový harmonogram celého projektu.

 Praha

Nejdříve se uskutečnilo první projektové setkání v Praze (6. – 10. 12. 2010), jehož hlavním účelem bylo přepracovat časový harmonogram, domluvit se na nových termínech mobilit a celém časovém harmonogramu projektu. Této přípravné projektové schůzky se zúčastnil koordinátor turecké školy Abdullah Surmeli, z Polska jsme přivítali skupinu tvořenou koordinátorkou Annou Strokowskou, ředitelem školy, čtyřmi polskými učiteli a dvěma polskými studenty.

1com        2com     3com

Na této mimořádné schůzce jsme domluvili nový časový harmonogram, polští studenti prezentovali svoji školu a polští kolegové prezentovali způsob práce v oblasti primární prevence závislostí. Za tureckou stranu nám turecký koordinátor představil partnerskou školu a způsoby práce v oblasti primární prevence závislostí na jejich škole. Workshopu se zúčastnilo vedení naší školy a naši kolegové.

Samsun

4com

 

Následující projektová schůzka se uskutečnila v tureckém Samsunu (3. – 10. 5. 2011), které se za českou stranu zúčastnili 4 učitelé a 8 vybraných studentů. Na projektové schůzce studenti prezentovali v anglickém jazyce práce na téma My Country, My School a My Town Where I Live. Prezentace připravovali studenti pod vedením učitelů, přičemž nejlepší prezentace byla vybrána k prezentaci v Turecku.  Navštívili jsme školu, poznali turecký systém vzdělávání a jednotlivá oddělení školy. Poznali jsme Samsun a okolí města.  Studenti byli ubytováni v tureckých rodinách a po celou dobu se o ně starali turečtí studenti.

                                    5com            6com

V rámci poznávání kulturního dědictví jsme navštívili několik mešit a měli možnost diskutovat o otázkách náboženství s imámy, dále  starobylý opuštěný katolický klášter v horách a dozvěděli se něco o křesťanství a tureckých vztazích s Řeckem (výměna obyvatelstva).

Turečtí přátelé nám také připravili večer tureckých lidových tanců, v rámci kterého jsme viděli představení několika místních souborů lidového tance.

                                  7com            8com

Za zmínku ještě stojí návštěva dvou internátních škol – exkurze a diskuze s vedením školy.

Opole

Jako poslední projektová aktivita uskutečněná ve školním roce 2010/11 byla videokonference, resp. telekonference, mezi všemi třemi partnery (9. 6. 2011). Konference se uskutečnila v konferenčním sále naší školy. Přítomní byli studenti a učitelé zapojení do práce na projektu. Konference se uskutečnila pomocí platformy Skype – business verze, která umožňuje videokonferenci mezi 2 a více účastníky. Z videokonference jsou na projektových stránkách také k dispozici fotografie. Při této aktivitě jsme se potýkali s menšími problémy z důvodu nestabilního internetového připojení – spojení se velmi často přerušovalo. Navzdory problémům s připojením se nám podařilo alespoň prodiskutovat dosavadní průběh práce na projektu, pozdravit naše zahraniční přátele a promluvit si o plánech na letní prázdniny.

Na začátku školního roku 2011/12, konkrétně v říjnu (2. – 9. 10) jsme spolu s tureckými partnery vyjeli do polského Opole, kde jsme pokračovali v projektových aktivitách.

9com    10com   11com

Tak jako v Turecku, tak i v Opole byli studenti ubytováni v hostitelských rodinách našich zahraničních partnerů. V rámci této projektové schůzky jsme formou prezentací naše partnery obeznámili s významnými osobnostmi naší historie.

12com

Studenti se také zapojili do výuky přímo v hostitelské škole. Navštívili hodiny anglického jazyka, fyziky a odborných elektro předmětů.  V rámci odborné výuky jsme také navštívili Opolskou politechniku, kde jsme měli možnost vidět elektrolaboratoře a také pár experimentů přímo souvisejících s oborem studia našich studentů.  Studenti se zapojili také do praktické výuky v centru odborné přípravy, kde strávili jeden celý den a měli možnost vyzkoušet si práci z PLC. V rámci exkurzí stojí za zmínku návštěva tepelné elektrárny  Dobrzeń Wielki.

                      13com      14 com

 

V rámci poznávání kulturního dědictví jsme pak navštívili státní muzeum Osvětim a historické město Krakow.

15com     16com

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe

Východisko rozvojového programu:

Rozvojový program Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe vychází z obsahu usnesení vlády č. 8 ze dne 9. 1. 2013 O nových opatřeních na podporu odborného vzdělávání. Rozvojový program přispívá ke spolupráci škol a jejich zřizovatelů se zaměstnavateli v regionu. Napomáhá vytvářet podmínky pro žádoucí pojetí současné školy jako učící se organizace.

 Cíl rozvojového programu:

Rozvojový program sleduje prioritní cíl: Spoluprací škol se zaměstnavateli zvyšovat odborné kompetence učitelů odborných předmětů (včetně praktického vyučování) technických oborů vzdělání.

Získané kompetence proškolených učitelů budou následně využity v inovacích ŠVP. Předání nových poznatků a dovedností vyžadovaných reálnou praxí žákům pak zvýší možnost absolventů lépe se uplatnit na trhu práce v regionu.

Sekundárně rozvojový program napomáhá k vytváření podmínek pro naplňování strategie rozvoje škol jako center celoživotního vzdělávání.

 

Název projektu       Získávání technických návyků a dovedností v moderních interaktivních      technologiích a v zabezpečovací technice
Výše dotace  94 000,00 Kč

Uskutečněné akce:

Praktické dílny

Semináře

Workshopy

Exkurze

 

12 11

14

V březnu 2006, v rámci projektů SIPVZ pod tématem Vytvoření výukového obsahu nebo výukových materiálů s využitím ICT, podali učitelé matematiky projekt Zavádění IT do výuky analytické geometrie na SOŠ. Náš projekt byl schválen a byla nám poskytnuta dotace ze zdrojů SIPVZ a přispěje i HMP.

Partnerem projektu je Střední škola Aloyse Klára, která se podílela na ověřování jeho výstupu v praxi.

Cílem projektu bylo vytvoření elektronické sbírky úloh na dané téma a vytvoření IT zázemí pro výuku matematiky a celkové zatraktivnění výuky pro žáky. Projekt je koncipován jako dvouletý s ukončením v prosinci 2007.

V rámci tohoto projektu byla ve škole vybudována specializovaná učebna matematiky vybavená interaktivní tabulí, dataprojektorem a PC. Výukové materiály jsou vytvořeny za použití programu Cabri Geometry II. Plus a Cabry Geometry 3D.

 

Mobilní učebna elektrotechnických předmětů

Projekt byl zaměřen na vytvoření výukových lekcí pro obor elektronika a elektrotechnika. Cílovou skupinou jsou žáci 2. ročníku střední školy slaboproudé elektrotechniky. Využity budou mobilní ICT ve spojení s moderní projekční technikou a příslušným software (E-learning Suite pro Windows, Edison a MS Word). Výukové materiály budou obsahovat jak část teoretickou (vysvětlení problematiky), tak část praktickou (např. ukázky fungování jednotlivých elektrických obvodů). Je plánováno také další rozšíření výukového materiálu pro žáky třetího a čtvrtého ročníku. Neméně důležitým cílem projektu je osvětová činnost (na praktickém používání mobilní učebny ukázat ostatním kolegům nutnost a výhodnost využívání nových metod ve výuce) a využití softwaru i pro jiné předměty.

Partnerskou školou je Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10. S touto školou má SŠSE již mnoho let velmi dobré vztahy a kvalitní spolupráci.

Low-latency music transmission with 3D video

1pro  2pro

 

Nový videoklip skupiny Wohnout

 • Dne 12.12.2012 proběhla tisková konference, na které skupina Wohnout představila první 3D videoklip v ČR k písni Zpěvák na inzerát, který vznikl metodou Motion Capture, kterou byl natočen například film Pán Prstenů. 
 • Videoklip vyrobilo studio SPAFi Animation Academy pod taktovkou Daniela Nezmara.

Pro prezentaci videoklipu zapůjčila naše škola 3D brýle.

                   3pro   4pro

Videoklip ZDE

 

 Výskyt rizikových komunikačních jevů spojených s ICT

5pro

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Projekt je realizován Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Projekt se zaměřuje na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jak děti, tak i dospělé uživatele internetu. 

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na: a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí informačních a komunikačních technologií),  b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce), c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),  d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),  e) hoax a spam f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

 •  V současnosti je projekt E-Bezpečí dynamicky fungujícím preventivním projektem, který poskytuje pomoc velkému množství uživatelů internetu – dětem i dospělým. Zároveň nabízí pomocnou ruku všem, kteří se dostali díky některému z online nebezpečí do obtížné situace.
 • E-Bezpečí je uznávaným projektem podporovaným klíčovými ministerstvy (MVČR, MŠMT) a Policií ČR, představuje velmi důležitý článek v oblasti prevence online kriminality – a to na národní úrovni.

 Chcete vědět o problematice rizikové virtuální komunikace více? Přečtěte si článek Proč vlastně E-Bezpečí.

 

European Schoolnet – Essie 2011 – Průzkum ICT ve školách

6pro

 

Průzkum ESSIE 2011 je Celoevropský on-line průzkum o využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v oblasti vzdělávání, který se zaměřuje na žáky, učitele i ředitele základních a středních škol.

Kdo průzkum organizuje?

 Průzkum ESSIE je financován Generálním ředitelstvím Evropské komise pro informační společnost a média.

 • Průzkum je podporován všemi ministerstvy školství či organizacemi pověřenými členstvím v organizaci European Schoolnet všech zúčastněných zemí.  
 • Průzkum řídí organizace European Schoolnet a univerzita v Lutychu.

Tematické oblasti průzkumu

 • Počítačové schopnosti žáků a jejich celkový postoj k ICT
 • Názory a zkušenosti žáků s využitím ICT během výuky i v mimoškolním životě
 • Názory a zkušenosti učitelů s využitím ICT během výuky i v dalších činnostech souvisejících s výukou
 • Nározy učitelů na pedagogický přínost zapojení ICT do výuky
 • Podpora učitelů a profesní rozvoj učitelů v oblasti ICT
 • Vybavenost škol, infrastruktura, připojení na internet
 • Využití ICT při řízení školy

Více informací o projektu ZDE.